ظرفیت پذیرش دانشجوی پرستاری در دانشگاه ها 2 برابر شد

تهران-ایرنا- معاون پرستاری وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشكی گفت: ظرفیت پذیرش دانشجوی پرستاری در دانشگاه های كشور ، 2 برابر شد و اكنون سالیانه حدود 12 هزار دانشجو در 181 دانشكده پرستاری پذیرش می شود.

به گزارش روز شنبه ایرنا از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكی، محمد میرزابیگی گفت: با وجود اینكه ظرفیت دانشگاه ها در جذب دانشجوی پرستاری از دو سال قبل، 2 برابر شده است اما هم اكنون بالغ بر 140 هزار پرستار كم داریم.
وی خاطرنشان كرد: برای جبران این كمبود ظرفیت های دانشكده های پرستاری 2 برابر شد كه طی یكسال و نیم آینده نتایج آن بیرون می‌آید.
وی افزود: همچنین شورای گسترش وزارت بهداشت اخیرا مصوبه ای را مبنی بر تعریف دوره های مهارتی و حرفه ای در حوزه پرستاری با پایه كارشناسی گذراند كه چهار تا پنج دوره آن آماده است و دوره های دیگر را هم می‌توان بر حسب نیاز به این دوره‌های مهارتی افزود و برای این منظور نیازی نیست كه حتما در وزارتخانه و ستاد تصمیم گیری شود.
معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به روش جدید اعتباربخشی بیمارستان ها ادامه داد: در روش جدید اعتباربخشی خدمات «كیس متد» (مراقبتهای پرستاری خاص برای یك بیمار) پرستاری نیز ابلاغ شده است كه بی شك این روش، بیمار و پرستار را در قبال هم پاسخگو می كند.
میرزابیگی اظهار كرد: با توجه به كمبود نیرو، انتظار نیست كه از همان ابتدای كار، آخرین نسخه كیس متد اجرا شود و این طرح به مرور زمان و رفع كمبود پرستار به مرحله اجرا در می‌آید.
وی با اشاره به كمبود پرستار در بیمارستان ها خاطر نشان كرد: البته در راستای رفع مشكل كمبود نیرو، كم كار نشده است و افزایش 2 برابری ظرفیت دانشكده ها، ساماندهی مراقبت های اولیه، بكارگیری 16 هزار نیرو در جریان طرح تحول سلامت، مجوز بكارگیری 17 هزار نیروی پیمانی از جمله این اقدامات است اما به هر حال اگر دولت از تمام ظرفیت خود هم استفاده كند، جبران كمبود 140 هزار نفری امكان پذیر نیست.
وی همچنین با اشاره به مزایای اجرای طرح نوین اعتباربخشی بیمارستان ها، هدف از اجرای این طرح را در بیمارستان های كشور ایجاد محیطی امن و كیفی برای بیماران برشمرد.
وی گفت: ایمنی بیمار در هم تنیدگی خاصی با اعتباربخشی بیمارستان ها دارد و تلاش همه مسئولان وزارت بهداشت باید این باشد كه محیطی امن و كیفی را برای بیماران ایجاد كنیم.
معاون پرستاری وزیر بهداشت ادامه داد: اعتباربخشی بیمارستان ها قدرتی هوشمند برای استفاده به موقع از قدرت نرم، سخت و آموزش به مدیر می دهد تا بتواند زیر مجموعه خودش را به بهترین شكل ممكن مدیریت كند و در این میان یكی از گسترده ترین و بیشترین كسانی كه روسای بیمارستان ها با آنها در تعامل و ارتباطند مدیران پرستاری هستند.
وی خطاب به روسای بیمارستان ها افزود: در 24 ساعتی كه بیمارستان اداره می شود، این مدیران پرستاری از سطح مترون ها تا سوپروایزرها هستند كه در ادامه كار روسای بیمارستان ها درگیر انجام كارهای مدیریتی هستند.اجرای دستورات رئیس بیمارستان و رئیس دانشگاه ها را دنبال می كنند و بدون شك تمام این تلاش ها در این جهت است كه بتوان گامی بیشتر و بهتر برای ارائه خدمت به بیماران برداشت.
میرزابیگی با اشاره به وجود 9 هزار مدیر پرستاری در سیستم دولتی گفت: این 9 هزار مدیر پرستاری از سطح مدیر پرستاری دانشگاه تا سرپرستاران بخش را شامل می شود و اگر جمع مدیران غیر دولتی پرستاری را نیز به آن اضافه كنیم حدود 13 تا 14 هزار تن را در بر می گیرد و لازم است اقداماتی صورت گیرد تا در اعتباربخشی بیمارستان ها از این ابزارهای فراوان مدیریتی، نتیجه محسوس و ملموس حاصل شود.

** طرح اعتباربخشی به ضد خود تبدیل شده بود
وی تاكید كرد: اگر اعتباربخشی به روال سابق ادامه می یافت امكان تحقق محیطی امن و كیفی برای بیماران وجود نداشت زیرا وضعیت به شكلی شده بود كه طرح اعتباربخشی به ضد خود تبدیل شده بود.
معاون پرستاری وزارت بهداشت تصریح كرد: متاسفانه در سال های گذشته در جریان اعتباربخشی به قدری كاغذبازی ثبت سنجه ها زیاد بود كه پرستار به جای حضور بر بالین بیمار دائما در استیشن نشسته بود و سرش روی كاغذها بود. بیمار از خدمت محروم شده بود و با مشاهده این وضعیت با این تصور كه پرستار به جای رسیدگی به او به امور شخصی خود مشغول است، احساس توهین می كرد.
وی افزود: از همه بدتر آنكه خود پرستاران نیز از این وضعیت ابراز نارضایتی داشتند و بسیار از ایجاد تغییرات در این وضعیت استقبال می كردند. حل این مساله برای پرستاران به یك آرزو بدل شده بود و امروز با تلاش های صورت گرفته در وزارت بهداشت این كاغذبازی ها به میزان زیادی كاهش یافت.

**گروه پرستاری در سه رده تعریف شد
وی افزود: گروه پرستاری را نباید منحصر به پرستاران دانشگاهی بدانیم؛ با نظر صاحبنظران پرستاری، دانشگاه ها و مكاتبات بسیار با مجامع علمی، خدمات پرستاری را سطح بندی كردیم و بر این اساس مقرر شد در سطح مراقبت های اولیه یك رده تحت عنوان كمك پرستار یكساله داشته باشیم و دیگر رده های سه ماهه و چهار ماهه وجود نداشته باشند.

**ورود 10 هزار كمك پرستار به بیمارستان ها
معاون پرستاری وزیر بهداشت گفت: پیش از این سه رده كمك بهیار، بهیار و كاردان پیش از رده پرستار كارشناس وجود داشت اما منطقی این است كه نه آن قدر لایه های مختلف پیش از پرستار وجود داشته باشد كه كارها به هم محول شود نه اینكه همه چیز از پرستار كارشناس شروع شود و همه خدمات را از پرستار كارشناس بخواهیم كه او بخشی از كار را انجام ندهد یا با كراهت انجام دهد یا همراه بیمار مجبور به انجام آن شود.
وی افزود: برای رسیدن به این هدف در شورای برنامه ریزی وزارت بهداشت تصمیم گیری شد كه تعداد 10 هزار كمك پرستار آموزش داده شوند و به سیستم وارد شوند كه این اتفاق به زودی انجام خواهد شد و باید كمك كنیم كه در مرحله آموزش این نیروها، كیفی تربیت شوند.

** ساماندهی نیروهای شركتی در وزارت بهداشت
میرزابیگی ادامه داد: یكی از روش های جذب نیرو بهره گیری از روش استخدام شركتی است كه خوشبختانه این بحث نیز ساماندهی شده است و دو راهكار نیز برای این منظور از طرف وزارت بهداشت تبیین شده است كه تعریف حق و حقوق نیروهای شركتی مبنی بر اینكه نباید تفاوتی با نیروهای استخدامی داشته باشند از آن جمله است.
وی اضافه كرد: همچنین لازم است با شركت هایی كه از اجرای دقیق و درست بخشنامه های وزارت بهداشت عدول می كنند، برخورد شود و موسسه ای نیز در زیر مجموعه وزارت بهداشت به منظور جذب نیروهای شركتی تشكیل شده است كه در صورت عدم تمكین شركت های متخلف بیمارستان ها می‌توانند با آنها لغو قرارداد و با این موسسه قرار داد امضا كنند و از این طریق بخشی از نیروهای مورد نیاز خود را تأمین كنند.
وی تاكید كرد: نباید در بیمارستان ها این گونه باشد كه صرفا منتظر دادن سهمیه های استخدامی برای جذب نیرو و تأمین نیروی مورد نیاز خود باشند.
معاون پرستاری وزیر بهداشت در عین حال گفت كه نباید از نظر دور داشت كه حجم بكارگیری نیروی پرستاری در دولت فعلی در قیاس با دوره های گذشته كم سابقه و حتی بی سابقه بوده است.

**بالینی سازی پرستاری ابلاغ شد
وی با تأكید بر اهمیت آموزش بالینی پرستاری گفت: اخیرا بالینی سازی پرستاری به دانشگاه های علوم پزشكی ابلاغ شد. با وجود اینكه رشته پرستاری یك رشته كاملا بالینی است اما به دلیل اینكه آموزش پرستاری در دانشكده ها متمركز بود،دانش آموختگان این رشته خیلی تئوریك تربیت می شدند و بالینی بار نمی آمدند.
وی گفت: با آیین نامه جدید مبنی بر بالینی سازی آموزش پرستاری كه حاصل نظرات كارشناسی 50 دانشكده پرستاری و تمام صاحبنظران پرستاری است، امید است فضایی فراهم شود كه دانشجویان پرستاری از امكانات بالینی بیشتری بهره مند شوند.
میرزابیگی ادامه داد: بر این اساس اگر بیمارستان هایی واجد شرایط باشند، دانشكده ها در آنجا شعبه می زنند و در جاهایی كه این امكان وجود ندارد نیز روش آموزش پرستاری در حال حاضر به گونه ای شده است كه دانشجویان در سال آخر آموزش پرستاری به طور كامل كارورزی دارند و بی شك این، كمك می كند كه پرستار بالینی تر تربیت شود و این امر به ارائه خدمات مطلوب تر و بهتر به بیماران منجر می شود.

**پروتكل تحویل شیفت پرستاری ابلاغ شد
وی تصریح كرد: تعدادی از شاخص های پرستاری در ایمنی و اعتباربخشی با همدیگر كاملاً در هم تنیده هستند به عنوان مثال ممكن است برخی امور بسیار ساده به نظر برسند اما در عین حال بسیار مهم است، مثلا برای تحویل شیفت(نوبت كاری)، هیچ پروتكلی نداشتیم و هر چند در 99 درصد موارد پرستاران مقید و متعهد به اصول هستند اما این امكان و احتمال وجود داشت كه در مواردی هر چند اندك پیش از حضور پرستار شیفت بعدی، یك پرستار ترك شیفت كند و بر اساس پروتكل رفتار نشود.
میرزابیگی گفت: هم اكنون برای تحویل شیفت پروتكل ابلاغ شده است و در قانون ارتقای بهره وری هم داریم كه یك ساعت برای تحویل شیفت گذاشته شده است و باید طبق قواعد این امر صورت گیرد.
معاون پرستاری وزارت بهداشت ادامه داد: همچنین در مورد گزارش نویسی های پرستاری نیز شاهد این بودیم كه مثلاً سوپروایزرها، شب ها، گزارش هایی را در دفاتر دستی و كاملا سنتی می نویسند و اصلا مشخص نیست كه چقدر از این گزارش ها استفاده می شود یا نمی شود اما اكنون به این گزارش نویسی ها فرمت داده شده است و یكسان سازی می شود.
وی از جهت دهی به نوع پروتكل های مراقبتی و روش های مراقبتی و فرمت های مراقبتی خبر داد و گفت: انتظار است كه این سیاست های اتخاذ شده به خوبی اجرایی و عملیاتی شود و نتایج آن را در سیستم و ارتقا كیفیت خدمات ارائه شده به بیماران شاهد باشیم.
اجتمام(1)**3063**1776