چهارهزار سازمان مردم نهاد (سمن) در دولت تدبيرواميد مجوز گرفتند

بندرعباس - ايرنا-معاون سازمان هاي مردم نهاد مركز اجتماعي و فرهنگي وزارت كشور گفت : از حدود 20 سال اخيرتاكنون هشت هزار تشكل مردم نهاد از وزارت كشور مجوز گرفته اند كه چهارهزارمورد اينها در دولت تدبير واميد صادر شده است.

بهمن مشكيني چهارشنبه دردومين روزهمايش و كارگاه آموزشي توانمندسازي سازمان هاي مردم نهاد استان هرمزگان در بندرعباس افزود : البته بااحتساب تشكل هاي اجتماعي كه ازساير سازمان ونهاد ها مجوز گرفته اند بطور حتم به11 هزار تشكل مي رسد.
وي ادامه داد:عمده حوزه فعاليت اين تشكل ها در حوزه زنان ، جوانان ، خانواده ، محيط زيست و آسيب هاي اجتماعي بوده و يكي از برنامه هاي امسال توان افزايي تشكل ها و داشتن مهارت هاي لازم براي ورود به آسيب ها و مسائل اجتماعي است.
بنا به اظهارمعاون سازمان هاي مردم نهاد مركز اجتماعي و فرهنگي وزارت كشور ، لايحه ايجاد قانون جامع تشكل هاي اجتماعي در دولت تدوين شده است كه اين لايحه بزودي تقديم مجلس مي شود.
مشكيني كه در جمع 150سازمان مردم نهاد هرمزگان سخن مي گفت: ياد آور شد:مشاركت هاي نهادي تشكل هاي اجتماعي به عنوان يك نگاه راهبردي مورد توجه وزارت كشور است.
هم اكنون 120 سازمان هاي مردم نهاد (سمن) در حوزه هاي مواد مخدر ، پيشگيري و مشاركت هاي مردمي ، محيط زيست ، ورزش و جوانان و حوزه هنري فعال در هرمزگان فعال است.
همايش و كارگاه آموزشي توانمندسازي سازمان هاي مردم نهاد استان هرمزگان كه از روز سه شنبه در بندرعباس آغاز شده امروز چهارشنبه به پايان مي رسد.
6048