دستگاه ها فرايند مشاركت با سمن ها را روان تر كنند

بندرعباس - ايرنا - نماينده سازمان هاي مردم نهاد هرمزگان گفت: دستگاه هاي اجرايي فراآيند مشاركت سازمان هاي مردم نهاد (سمن ها) را براي همكاري و تعامل بيشتر روان تر كنند.

يونس فريدي سه شنبه در حاشيه كارگاه دو روزه توانمندسازي سازمان هاي مردم نهاد هرمزگان به خبرنگار ايرنا افزود : سمن ها براي ارائه خدمات بهتر به مردم در جهت اهداف تشكيل خود مراجعه كننده به دستگاه هاي اجرايي هستند.
وي ادامه داد: سمن ها در راستاي مشاركت هرچه بيشتر انتظار تكريم ، احترام و اعتماد سازي از سوي مسئولان و دستگاه هاي اجرايي را دارند.
وي اضافه كرد: دستگاه هاي اجرايي نيز بايد در همين راستا متقاضي و مشتاق بهره گيري بيشتر از مشاركت و توانمندي هاي سمن ها جهت انجام وظايف خود باشند.
عضو مجمع خيرين سلامت اضافه كرد : سازمان هاي مردم نهاد براي انجام كارهايي كه بر عهده گرفته اند نياز به تشكر ندارند ولي بايد قدردان زحمت هاي آنها بود.
كارگاه دو روزه توانمندسازي سازمان هاي مردم نهاد هرمزگان با حضور نزديك به 150 سمن و مشاور و معاون وزيركشور در امور سازمان هاي مردم نهاد از صبح امروز در بندرعباس آغاز شده است.
3219/ 6048