مفتح: نوبخت دستور پيگيري خسارات باغ هاي گردوي تويسركان را صادر كرد

تويسركان- ايرنا- نماينده مردم تويسركان در مجلس شوراي اسلامي از صدور دستور پيگيري خسارت هاي وارد آمده به باغ هاي گردوي تويسركان بر اثر سرمازدگي سال 92 تا رسيدن به نتيجه از سوي معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري خبر داد.

محمد مهدي مفتح دوشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: در نشست پيگيري خسارت هاي ناشي از سرمازدگي به باغ هاي گردوي تويسركان كه روز شنبه هفته جاري با حضور دكتر نوبخت و رييس سازمان مديريت برنامه برگزار شد، گزارشي از روند پيگيري مطالبات مردم تويسركان در اين زمينه ارائه شد.
وي اضافه كرد: بر اساس نظرات كارشناسان رسمي وزارت جهاد كشاورزي و رييس ستاد مديريت بحران كشور كه در سال 92 و پس از سرمازدگي باغ هاي به دعوت نماينده مردم تويسركان در مجلس شوراي اسلامي در اين شهرستان حضور يافت، در حدود 90 درصد باغ هاي گردوي تويسركان بر اثر سرمازدگي در ارديبهشت ماه سال 92 دچار سرمازدگي شدند و مطالبه حقوق مردم در اين بخش بلافاصله در دستور كار قرار گرفت.
نماينده مردم تويسركان در خانه ملت با اشاره به صدور دستور رسمي و موكد معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري به سازمان مديريت و برنامه ريزي براي به نتيجه رسيدن مطالبات مردم در بخش خسارت هاي باغ هاي گردوي تويسركان خاطرنشان كرد: چرخه پيگيري اين مساله از سال 92 با مكاتبه رسمي و حضوري با وزير كشور ، معاون برنامه ريزي رئيس جمهوري و رييس ستاد مديريت بحران كشور آغاز شده و تا اكنون با جديت ادامه پيدا كرده است.
مفتح اظهار كرد: اقتصاد شهرستان تويسركان مبتني بر باغداري و كشاورزي است و وارد آمدن خسارت و سرمازدگي گسترده به باغ هاي گردو در سال 92 موجب ايجاد فضاي ركود در حوزه اقتصاد اين شهرستان شده بود.
وي افزود: مطالبه به حق مردم تويسركان در زمينه رسيدگي به خسارت هاي وارد شده به باغ هاي گردو از تمامي راهكارهاي رسمي و قانوني و با جديت تا رسيدن به نتيجه نهايي دنبال مي شود.
تويسركان يكي از شهرستان هاي استان همدان واقع در 90 كيلومتري شهر همدان است كه از بيش از پنج هزار و 500 هكتار باغ هاي گردو برخوردار است و به دليل مرغوبيت بالاي اين محصول توليدي خود به عنوان پايتخت گردوي كشور معرفي شده است.
پنجم ارديبهشت ماه سال 92 در پي افت شديد و ناگهاني دما در حدود 90 درصد از باغ هاي گردوي تويسركان دچار سرمازدگي و خسارت شدند و اكنون روند جبران اين خسارت ها دنبال مي شود.
7524/6993