نخست وزير تركيه:‌تجمعات مردمي ادامه دارد، دربرابر خيانتكاران به زانو در نمي آييم

تهران-ايرنا- نخست وزير تركيه طي سخناني در جمع مردم آنكارا گفت: به هيچ عنوان در برابر خيانتكاران و كودتاگران به زانو در نمي آييم و تا زماني كه كار همه آنها را يكسره نكنيم تجمعات مردمي ادامه خواهد داشت.

به گزارش رسانه هاي خبري ،بينالي يلدريم افزود:‌پرتاب كنندكان بمب و گشايندگان آتش روي مردم هرگز نمي توانند جزو سربازان ترك باشند.
وي خطاب به جمعيت حاضر گفت: براداران و عزيزان از شما خواهش مهمي دارم و آن اين است كه بين ارتش ملي و ميهن پرست تركيه و كودتاگران تمابز قائل شويد اين دو را يكي ندانيد.
وي ادامه داد: به هيچ عنوان نگران نباشيد كودتاگران به سزاي اعمالشان مي رسند آنان بهاي بسيار سنگيني براي كارهايشان خواهند داد.
نخست وزير تركيه با بيان اين كه 17جولاي (27 تير) از اين پس عيد دموكراسي ما خواهد بود و ما هرساله آن را جشن خواهيم گرفت ؛ افزود: ما زندگي عادي خود را از سر خواهيم گرفت ولي تا زماني كه گودتاگران را به سزاي اعمالشان نرسانده ايم خواب برما حرام خواهد بود و در پايان هر روز به تجمع ادامه خواهيم داد.
وي ضمن تقدير از مردم خاطرنشان كرد: مهم ترين سلاح ما در برابر كودتا گران همبستگي همه احزاب سياسي بود كه به رغم اختلاف نظر و سلايق سياسي در برابر اين اقدام ايستادند و بخاطر منافع ملي كشورمان مقاومت كردند. من به نام ملت تركيه از همه احزاب و جريانهاي سياسي دموكراتها؛ ليبرال ها و ملي گرايان تشكر مي كنم .
'من از همه آنها به خاطر مقاومت در برابر كودتاگران تقدير مي كنم ، مقاومت ما اين پيام را به جهان و به كودتاگران داد كه دربرابر ميهن خود متعهد هستيم و همه مسائل ديگر در برابر منافع ميهن مان فرعي به شمار مي آيند.
يلدريم در پايان گفت كه من از اينجا به همه اعلام مي كنم كه براي دفاع از دموكراسي و ارتش و ميهن مان تا هر زمان كه لازم باشد ايستادگي و مقاومت مي كنيم و تا زماني كه جنايتكاران را به سزاي اعمالشان نرسانيم از پا نمي نشينيم.
شبك** 6002 **1917