وزيربهداشت: اختصاص يك هزار ميليارد ريال اعتبار براي بهداشت و درمان استان كرمانشاه

كرمانشاه - ايرنا - وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: در جريان سفرهيات دولت تدبير و اميد به كرمانشاه يك هزار ميليارد ريال اعتبار براي بخش بهداشت و درمان استان در نظر گرفته شده است.

به گزارش ايرنا، سيد حسن هاشمي روز يكشنبه درنشست شوراي اداري صحنه ابراز اميدواري كرد كه مصوبات اين سفر باعث كاهش محروميت هاي اين شهرستان شود.
هاشمي با اشاره به اينكه براي توسعه اقتصادي استان كرمانشاه وجود كشور همسايه عراق بهترين فرصت است اظهار كرد: در اين راستا توسعه راه آهن در دستور كار دولت قرار دارد.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با بيان اينكه همواره يكي از اولويت هاي دولت توجه به استان هاي مرزي است، گفت: توسعه راه آهن و راه هاي جاده اي، امنيت و محيط زيست بارها جزو تذكرهاي رييس جمهوري در نشست هاي هيات دولت بوده است.
وي با اشاره به اينكه بهترين راه صحيح شكرگزاري عمل كردن است، گفت: دولت تدبير و اميد عصاره اي از 37 سال مديريت نظام جمهوري اسلامي ايران است.
هاشمي افزود: وحدت و همدلي و همكاري و حمايت و پرهيز از تفرق افكني بين مردم و مسئولان رمز پيروزي ما در دفاع مقدس بوده است.
وي اظهار كرد: امسال كه سال پيش از انتخابات است توجه به حفظ وحدت ضرورت دارد.
وزير بهداشت گفت: دولت در بحث تحريم ها با كمك مقام معظم رهبري و ديگر قوا و نهادها كشور و مردم توانست خطر بزرگ را از پيش پا بردارد و بحث پي ام دي (PMD) را حل كند
وي افزود: امروزه ما 2 هزار و 500 بشكه نفت مي توانيم بفروشيم كه اگر با روند گذشته پيش مي رفتيم حتي يك بشكه نفت نيز نمي توانستيم بفروشيم و اميدواريم به تدريج در امور اقتصادي كشور گشايشي اتفاق افتد.
هاشمي با بيان اينكه اميدواريم در سال جاري به رشد هشت درصدي اقتصادي برسيم گفت: بياييد به جاي اينكه به گروه و دار و دسته هاي خودمان فكر كنيم به ملت و ايثار آنها بيانديشيم.
در جريان سفر وزير بهداشت به شهرستان صحنه وي از گلزار شهدا اين شهرستان بازديد كرد.
وزير بهداشت در ادامه سفر خود به صحنه از بيمارستان 64 تخت خوابي در حال ساخت اين شهرستان ديدن كرد.
وي در اين ديدار گفت: ساخت اين بيمارستان تا سه ماه ديگر به اتمام مي رسد و مورد بهره برداري قرار مي گيرد.
شهر صحنه مركز اين شهرستان در 60 كيلومتري شرقي كرمانشاه قراردارد.
7457/3209/8066