فرصتهاي اقتصادي كه در شرق گلستان محروم مانده است

پايگاه خبري راه اترك در گزارشي به كمبود فرصت هاي شغلي در شرق استان گلستان اشاره كرد و براي حل آن خواستار تلاش و برنامه ريزي بيشتر مسوولين شد.

در اين گزارش آمده است: فرصت هاي اقتصادي زيادي در شرق گلستان و منطقه محروم مراوه تپه وجود دارد كه توجه مسئولين استاني را مي طلبد.
به گزارش راه اترك، درختان پسته و انار وحشي گسترده در عرصه هاي روستاهاي شهرستان مرزي مراوه تپه موقعيت مناسبي است تا با مديريت مناسب اقتصاد خانواده ها را متحول كرد. درختان زيادي در منطقه وجود دارند كه انار وحشي، پسته وحشي، كندس (ازگيل وحشي)، وليك، زالزالك، آليش (وليك خوشمزه قرمز رنگ و درشت) و ... باعث اشتغال بسياري از جوانان منطقه مي شود.
زمان برداشت پسته طبيعي روستاي گوگدره شهريور ماه است ولي متاسفانه از 15 تير براي برداشت محصولات نارس پسته وحشي روستا اقدام مي نمايند كه اين امر باعث كاهش باردهي درخت پسته نيز مي شود و خسارت جبران ناپذيري وارد مي كند كه ضروري است مسئولين با برگزاري كلاسهاي آموزشي اين نكته را فرهنگ سازي كنند.
پنج هزار هكتار پسته زار مراوه تپه در روستاي گوگدره تنها يكي از دارايي هاي اين منطقه مرزي است كه با رويش انار ترش وحشي نيز كه مي تواند يكي از ثروتها و فرصتهاي اقتصادي براي سرمايه گذاري شود كه با ايجاد كارگاههاي فراوري محصولات و از سويي تبديل محصولات شهرستان مراوه تپه به يكي از قطبهاي اقتصادي تبديل شود.
اميدواريم مسئولين با توجه ويژه به منطقه و آموزش هاي لازم به مردم به ايجاد فرصتهاي اقتصادي در منطقه كمك كرده و باعث رونق اين نقطه محروم و مرزي شوند.
زيتون بسيار مرغوب مراوه تپه كه به خاطر نبود صنايع تبديلي مشتريانش از گيلان و مازندران آن را خريداري نموده و با برندهاي گيلان و مازندران به فروش مي رسانند.
6203