بومي سازي، طراحي و ساخت پيشرفته‌ترين معماري شبكه‌هاي مخابراتي جهان

تهران- ايرنا- طي موافقنامه سه جانبه بين معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت ارتباطات و صنايع ارتباطي آوا (عضو پارك فناوري پرديس) بومي سازي، طراحي و ساخت تجهيزات لايه هسته IMS پيشرفته‌ترين معماري شبكه‌هاي مخابراتي جهان در حال انجام است.

به گزارش روز چهارشنبه گروه علمي ايرنا از روابط عمومي معاونت علمي وفناوري رياست جمهوري، پروژه كلان ملي' بومي سازي و طراحي و ساخت تجهيزات لايه هسته IMS' سال گذشته از طرف معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به صنايع ارتباطي آوا ابلاغ شد و نظارت بر اين پروژه برعهده وزارت ارتباطات است.
IMS پيشرفته‌ترين معماري شبكه‌هاي مخابراتي در جهان است كه براي پوشش دادن ظرفيت‌هاي بسيار بالا (ميليون‌ها شماره) طراحي شده و ضمن انعطاف پذيري بسيار بالا اين امكان را فراهم مي‌كند كه محدوده وسيعي از خدمات نوين ارزش افزوده در اختيار مشتركين شبكه مخابراتي قرار گيرد.
همچنين براساس اين معماري، همگرايي بين زيرساخت شبكه‌هاي موبايل و ثابت صورت مي‌گيرد كه صرفه جويي‌هاي هنگفتي را در زيرساخت مخابراتي به همراه خواهد داشت.
گفتني است، تعداد معدودي از كشورهاي جهان داراي فناوري طراحي و ساخت تجهيزات لايه هستهIMSهستند كه با اجراي اين پروژه، ايران در زمره اين كشور‌ها قرار خواهد گرفت.
علمي (1)** 9340**1440