برنج درصدر افزایش قیمت؛ تثبیت نرخ لبنیات، چای و روغن

تهران- ایرنا- آمار خرده فروشی بانك مركزی از 11 گروه كالایی در هفته منتهی به 18 تیر ماه نشان می دهد قیمت برنج همچنان روند افزایشی را طی می كند، به گونه ای كه نرخ آن نسبت به هفته قبل از آن 2.1 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 36.5 درصد رشد دارد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا و بر اساس جداول آماری بانك مركزی از میانگین قیمت خرده فروشی برخی اقلام خوراكی در تهران در هفته سوم تیر ماه، بهای 6 گروه مواد خوراكی روند كاهشی و دو گروه افزایش نرخ داشت و سه گروه دیگر ثابت ماندند.
در این هفته قیمت تخم مرغ 0.1 درصد، حبوب 1.5 درصد، میوه های تازه 1.2 درصد، سبزی های تازه 1.5 درصد، گوشت قرمز 0.5 درصد و گوشت مرغ 0.8 درصد كاهش را تجربه كرد اما قیمت برنج 2.1 درصد و قند و شكر 0.2 درصد رشد یافت.
در هفته سوم تیرماه نرخ گروه لبنیات، چای و روغن نباتی نسبت به هفته قبل از آن ثابت مانده است.

** لبنیات و تخم مرغ
در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات بهای تمام اقلام این گروه بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل 0.1 درصد كاهش داشت و شانه ای 70 هزار تا 90 هزار ریال فروش رفت.

** برنج و حبوب
در این هفته در گروه برنج بهای برنج وارداتی غیرتایلندی معادل یك درصد كاهش و قیمت برنج داخله درجه یك و درجه دو به ترتیب 1.3 درصد و 7.7 درصد افزایش یافت.
در گروه حبوب بهای لوبیا چیتی معادل 0.1 درصد افزایش و قیمت سایر اقلام 0.1 درصد تا 3.2 درصد كاهش داشت.

** میوه ها و سبزی های تازه
در هفته مورد بررسی در میادین زیر نظر شهرداری گلابی عرضه نمی شد و سایر اقلام میوه و سبزی تازه كه تعدادی از آنها از نظر كیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میوه و تره بار عرضه می شد.
میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می كردند كه در گروه میوه های تازه بهای سیب گلاب معادل 3.4 درصد، هلو 13.1 درصد و موز 13.5 درصد افزایش داشت و قیمت سایر اقلام این گروه بین 4.6 درصد تا 19.6 درصد كاهش یافت.
در گروه سبزی های تازه بهای سبزی های برگی ثابت بود. قیمت كدو سبز معادل 9.8 درصد، سیب زمینی 1.9 درصد و پیاز 0.4 درصد افزایش و بهای سایر اقلام این گروه بین 3.5 درصد تا 6.6 درصد كاهش داشت.

** گوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند، گوشت تازه گاو و گوساله هر یك معادل 0.5 درصد و گوشت مرغ 0.8 درصد كاهش یافت.

** قند و شكر، چای و روغن نباتی
در این هفته بهای قند و شكر هر یك معادل 0.2 درصد افزایش داشت و قیمت چای خارجی و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.

** تغییرات سالانه
بر اساس اعلام بانك مركزی در یكساله منتهی به 18 تیرماه امسال، نرخ لبنیات 3.6 درصد، برنج 36.5 درصد، حبوب 26.3 درصد، سبزی های تازه پنج درصد، گوشت قرمز 1.4 درصد، گوشت مرغ 23.1 درصد، قند و شكر 22.8 درصد و چای 14.8 درصد افزایش یافته است.
همچنین در این مدت قیمت تخم مرغ 4.1 درصد، میوه های تازه 1.8 درصد و روغن نباتی 1.1 درصد كاهش داشته است.
اقتصام**2025 **1561