مدیر رسانه روسی: آثار برجام فراتر از موضوع هسته ای و رفع تحریم ها است

مسكو- ایرنا- زاوودی مامیرگوف مدیر یك شبكه تلویزیونی روسیه اعلام كرد: برجام یك موفقیت دیپلماتیك جهانی بویژه برای تهران است كه آثار آن فراتر از موضوع هسته ای و رفع تحریم های ضد ایرانی می باشد، زیرا روند حل مسائل مهم منطقه را تسهیل كرده و موجب كاهش تنش های خاورمیانه شده است.

رییس شبكه تلویزیونی جهان اسلام روسیه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، ضمن ارزشمند خواندن آثار یكساله اجرای برجام بر روابط بین المللی ایران، مسائل منطقه ای و تبدیل آن به یك الگوی نو در حل اختلاف های مهم جهانی، گفت: تیم ایرانی در دشوارترین چانه زنی سیاسی چند سال اخیر جهان با پنج قدرت بزرگ در طول دوسال، توان عالی خود را برای دستیابی به نتیجه مثبت نشان داد و بخش های اصلی برنامه هسته ای ایران را حفظ كرد كه دستاورد و موفقیت بزرگی است.
مدیر شبكه تلویزیونی روسی ادامه داد: دشمنان ایران در منطقه كه از برنامه هسته ای به عنوان دستاویز تشدید فشارها و حفظ تحریم ها استفاده می كردند با برجام خلع سلاح سیاسی شدند و تحریم های نیز در حال لغو است كه اگر این توافق شكل نمی گرفت، وضعیت بسیار دشوارتر می شد.
مامیرگوف همچنین تاكید كرد: مسلمانان در روسیه و همچنین در دیگر كشورها مخالف تحریم های ضد ایرانی بودند و آن را اقدامی علیه جهان اسلام می دانستند.
وی گفت: زیر بنای این موفقیت، راهبرد نرمش قهرمانانه مطرح شده از سوی رهبر انقلاب اسلامی، تیزبینی رییس جمهوری، وزیر امور خارجه ایران و مهارت عالی تیم مذاكره كننده ایرانی است كه توجه تمامی جهان را جلب و توافق برجام را به مهمترین سند بین المللی چند سال گذشته تبدیل كرد و جمهوری اسلامی هم توانست با تضمین حفظ منافع ایرانیان از این آزمون سخت سربلند خارج شود.
كارشناس رسانه ای روس گفت: با توجه به پیامدهای مثبت برجام بویژه در شكل گیری روند حل سیاسی بحران سوریه و افزایش حضور دیپلماسی جمهوری اسلامی در سطح بین المللی، امیدواریم دیگر كشورهای اسلامی نیز با الگو گرفتن از ایران منافع ملت های خود را تامین كنند تا دستاوردهای آن در راستای منافع جهان اسلام بكار گرفته شود.
اروپام*391 ** 1516

سرخط اخبار جهان