780 هزار تن گندم از كشاورزان فارس خريداري شده است

شيراز- ايرنا- مديرعامل شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه سه كشور گفت: از 18 فروردين امسال تا سه شنبه 22 تيرماه جاري، افزون بر 780 هزار تن گندم از كشاورزان استان فارس به صورت تضميني خريداري شده است.

سيد غفار رضوي پور سه شنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: عمليات برداشت گندم در مناطق مركزي استان فارس همچون شهرستان هاي شيراز، مرودشت و ارسنجان به پايان رسيده است.
مديرعامل شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه سه كشور اظهار كرد: برداشت گندم در مناطق شمالي استان فارس به سبب سردسير بودن، ديرتر از ديگر مناطق آغاز مي شود و هم اينك كشاورزان شهرستان هاي شمالي مانند صفاشهر، اقليد و آباده در حال برداشت محصول گندم هستند.
وي ارائه آمار مقايسه اي ميزان خريداري گندم در سال جاري و سال گذشته را به اتمام فصل برداشت گندم موكول كرد.
رضوي پور همچنين با اشاره به تضميني بودن فرآيند خريد گندم از كشاورزان گفت: بهاي افزون بر 57 درصد گندم خريداري شده به كشاورزان اين استان پرداخت شده است و مابقي اين مبلغ نيز به تدريج به حساب كشاورزان واريز مي شود.
پيش از اين معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي فارس هجدهم فروردين 95 در جشن برداشت نخستين مزرعه گندم استان فارس در شهرستان مُهر با اشاره به مشكلات استان در زمينه خشكسالي و كمبود منابع آبي گفت: در سال زراعي گذشته (94-93) حدود 428 هكتار از زمين هاي كشاورزي استان به كشت گندم اختصاص داشت كه در سال زراعي جاري (95-94) براي متناسب كردن سطح زيركشت با منابع آبي، سطح زيركشت به 375 هزار هكتار كاهش يافته است.
محمد صادقي افزود: در سال زراعي گذشته يك ميليون و 234 هزار و 341 تن گندم در استان فارس توليد شد كه با وجود كاهش سطح زيركشت گندم در سال زراعي جاري پيش بيني مي شود كه شاهد افزايش توليد گندم در اين استان باشيم.
2027 /1876