نصب سامانه پايش تصويري در تمامي 22 شهرستان مازندران

ساري - ايرنا - معاون اداره كل امنيتي و انتظامي استانداري مازندران از راه اندازي سامانه پايش تصويري در تمامي شهرستان هاي اين استان خبر داد و گفت كه نقاط حساس استان زير پوشش اين سامانه قرار مي گيرند .

علي شيرازي در ميزگردي با عنوان ' چالش مواد مخدر در مازندران ' كه در دفتر ايرنا در ساري برگزار شد ، افزود : با تخصيص اعتبار 50 ميليارد ريالي سازمان مديريت و برنامه ريزي مازندران ، دوربين هاي امنيتي مورد نياز خريداري شده است.
وي با اشاره به اينكه توزيع اين دوربين ها در 22 شهرستان مازندران انجام شد ، ادامه داد : با همكاري شهرداري ها ، اين تجهيزات و امكانات در نقاط مورد نظر نصب مي شود .
معاون اداره كل امنيتي و انتظامي استانداري مازندران گفت : هم اكنون اين دوربين ها در نقاط مورد نظر هفت شهرستان نصب شد و تلاش بر اين است تا در صورت تامين و تخصيص اعتبار ، اين دوربين ها براي نصب در نقاط روستايي هم خريداري شود. .
وي افزود : دوربين هاي خريداري شده داراي قابليت بالا و خواندن پلاك خودروها و تشخيص چهره افراد از فاصله 600 متري هستند و نصب آنها نقش زيادي در شناسايي مجرمان و به دنبال آن كاهش جرايم خواهد داشت .
شيرازي گفت : مستندسازي تخلفات ، ايجاد آرامش رواني در ميان مردم و همچنين ايجاد ناامني در بزهكاران را از دستاوردهاي نصب دوربين هاي امنيتي برشمرد .
معاون اداره كل امنيتي و انتظامي استانداري مازندران از امنيت به عنوان مقوله اجتماعي و ركن اصلي و اساس توسعه جامعه ياد كرد و افزود : با همكاري و همراهي مردم و نهادها ، برقراري امنيت ميسر خواهد شد .
2096/1654