۲۰ تیر ۱۳۹۵،‏ ۱۲:۲۰
کد خبر: 82142778
۰ نفر
عكاظ :كاهش چشمگير صادرات غير نفتي عربستان در سال 2015

تهران – ايرنا – اداره كل آمار عربستان اعلام كرد: صادرات غيرنفتي عربستان در سال 2015 در مقايسه با سال هاي گذشته كاهش چشمگيري داشته است به گونه اي كه صادرات غير نفتي عربستان در اين سال در مقايسه با سال هاي 2012و 2013ميلادي شاهد كاهش حدود 50درصدي بود.

تارنماي روزنامه سعودي عكاظ در شماره امروز خود به نقل از گزارش اداره كل آمار عربستان كه طي آن روند صادرات عربستان طي ده سال گذشته از 2006 به اين سو را مورد بررسي قرار داد، افزود: دومين نرخ بالاي صادرات غيرنفتي عربستان مربوط به سال 2013 بود كه طي آن به يك ميليارد و 409 ميليون و 523 هزار ريال سعودي رسيد و كمترين ميزان صادرات در طي 10 سال گذشته ٬درسال 2009 روي داد و طي آن به 721 ميليون و 109 هزار ريال سعودي بالغ گرديد.
عكاظ به نقل از اداره كل آمار عربستان افزود : ميزان صادرات عربستان درسال 2006 به 791 ميليون و 339 هزار ريال و در سال 2010 به 874 ميليون و 403 هزار ريال رسيد و در سال 2008 خيز برداشت و به يك ميليارد و 175 ميليون و 482 هزار ريال سعودي رسيد و در سال 2010 به 941 ميليون و 785 هزار ريال كاهش يافت و در سال 2011 روند افزايشي به خود گرفت و به يك ميليارد و 367 ميليون و 620 هزار ريال سعودي رسيد.
بر اساس آمار رسمي اين اداره كل صادرات كالاهاي غيرنفتي عربستان در ماه گذشته ميلادي نيز با كاهش 3 ميليون و 42 هزار ريال به 13 ميليون و 447 هزار ريال رسيد و در مقايسه با آوريل 2015 به ميزان 18.4 درصد كاهش يافت.
عكاظ اشاره اي به آمارهاي صادرات غير نفتي سال 2014ميلادي عربستان نكرد.
به طور كلي عكاظ ميزان صادرات غير نفتي عربستان طي 10سال گذشته را اينگونه اعلام كرد :
سال2006 برابر با 791ميليون و 339هزار ريال سعودي
سال2007 برابر با 874ميليون و 403هزار ريال سعودي
سال 2008برابر با يك ميليارد و 175ميليون و 482هزار ريال سعودي
سال 2009برابر با 721ميليون و 109هزار ريال سعودي
سال 2010برابر با 941ميليون و 785هزار ريال سعودي
سال 2011برابر با يك ميليارد و 367ميليون و 620هزار ريال سعودي
سال 2012برابر با يك ميليارد و 456ميليون و 502هزار ريال سعودي
سال 2013برابر با يك ميليارد و 409ميليون و 523هزار ريال سعودي
سال2015 برابر با 763ميليون و 313هزار ريال سعودي
خاورم ** 1487 **2041**