فرصت هاي برباد رفته در پارك نمونه گردشگري روستاي پائين لموك

ساري – ايرنا – پارك پائين لموك كه به عنوان نخستين پارك نمونه گردشگري كشور در سال 89 براي درآمد واشتغالزايي در قائمشهر به بهره برداري رسيد ، پاركي كه امروز فرصت هاي خفته در آن به هدر مي رود .

قرارداشتن آببندان هشت هزار متر مربعي در هسته مركز روستاي پائين لموك اين انگيزه را در بنياد مسكن انقلاب اسلامي مازندران ايجاد كرد تا در آن زمان كه به دنبال ايجاد فرصت هاي درآمدزايي و اشتغال در روستاها بود ، از اين ظرفيت روستا براي تحقق اهدافش استفاده كند .
آببندان روستاي پائين لموك تا پيش از اجراي طرح نمونه گردشگري بنياد مسكن براي مشروب كردن زمين هاي كشاورزي و هر از گاهي اجاره دادن براي پرورش ماهي اختصاص داشت .
تلاش ها براي اجراي طرح توجيهي مناسب و در آمد زا با استفاده از ظرفيت موجود روستاي پائين لموك سرانجا در فروردين سال 1389 به بهره برداري از پارك گردشگري اين روستا در جوار آببندان با حضور رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي منجر شد.
بوستان حاشيه آببندان به وسعت پنج هزار مترمربع با هزينه هفت ميليارد ريالي آن زمان و درمدت هشت ماه ساخته شد و در مدت كوتاهي به گزينه انتخابي براي حضور ، بازديد و سفر هموطنان زيادي از قائمشهر ، استان مازندران و ديگر استان هاي كشور مبدل شده بود .
اسماعيل اسدي كه سه دوره در شوراي اسلامي روستاي پائين لموك عضويت داشت ، گفت كه اين روستا به بهره برداري از بوستان گردشگري به كانون سفر گردشگران استاني و كشوري تبديل شده بود.
وي افزود : بهره برداري از پارك همزمان با آخرين سال هاي حضورم در سومين دوره شوراي اسلامي روستا پائين لموك بود و در آن زمان شاهد بودم كه در مدت كوتاهي خيل عظيمي از مسافران و گردشگران براي استفاده ازچشم انداز خوب و زيباي طبيعي آببندان كه با فضاسازي پارك نيز همراه بود ، به اين روستا آمدند .
او ادامه داد : حضور مسافران و افراد تا حدي بود كه براي تامين اقلام مورد نياز آنان چندين باب مغازه در روستا فعال شد و در واقع اهداف ساخت پارك كه همانا درآمدزايي براي روستاييان و بازگرداندن آن از شهر به روستا بود ، در روستاي پائين لموك محقق شده بود.
اسدي با اشاره به كشاورز بودن بيشتر اهالي روستاي پائين لموك و كم بودن سطح زير كشت برنج در اين روستا ، گفت : 60 هكتار شاليزار و كمبود درآمد در اين بخش در روستا احساس مي شد ، ولي با افتتاح پارك علاوه بر درآمد زايي با ايجاد چندين باب مغازه ، بازگشت دوباره روستاييان را هم شاهد بوديم.
** مخروبه به جاي پارك
اسدي با اظهار اين كه تعدادي از اهالي روستاي پايين لموك كه به شهر مهاجرت كرده بودند با افتتاح پارك به روستا برگشتند ، گفت : ولي اكنون پارك شبيه مخروبه شده است و اين وضعيت شايسته 200خانوار ساكن در روستا نيست .
دهيار روستاي پائين لموك هم نداشتن توجيه اقتصادي براي سرمايه گذار يا مستاجر آببندان براي پرورش ماهي را به عنوان دليل بي رغبتي افراد براي اجاره اين مجموعه اعلام كرد .
هادي ابراهيم نژاد به خبرنگار ايرنا گفت : با توجه به اين مساله هم اكنون اين آببندان فاقد سرمايه گذار و در اختيار دهياري است .
وي گفت : دهياري پايين لموك هم در سال هاي اخير فاقد بودجه بوده است و در چنين وضعيتي ، انجام هرگونه اقدام باري بازسازي و فعال كردن پارك غيرممكن است.
دهيار روستاي پايين لموك اظهار داشت : نامه نگاري هايي با اداره كل امور روستايي استانداري مازندران به منظور تخصيص اعتبار براي اين پارك انجام شد كه تاكنون اقدامي صورت نگرفته است .
وي افزود : حتي براي رفع بخشي از كمبود و مشكلات باقي مانده از زمان افتتاح اين طرح كه شامل سامانه برق و هزينه نگهداري است ، به تخصيص اعتبار نياز داريم .
مدير بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان قائمشهر هم از پروژه پارك گردشگري پائين لموك به عنوان پارك نمونه در سطح كشور نام برد و گفت كه با صرف هزينه دولتي اين پارك در مدت كوتاهي افتتاح شد .
سعيد قاسمپور افزود : افتتاح اين پارك كه در زمان بهره برداري جز اولين ها در كشور بود ، به عنوان طرح وكارنامه موفق بنياد مسكن كشور به شمار مي رفت .
وي ادامه داد : با افتتاح اين پارك كه حتي با نصب تابلويي با عنوان به 'روستايي گردشگري پائين لموك' در ورودي اين روستا همراه بود ، موجب حضور خيل عظيم مسافر و گردشگر براي برخوداري از امكانات آن شده بود .
به گفته مدير بنياد مسكن انقلاب اسلامي قائمشهر، اين نهاد موظف به اجراي طرح در روستاهاست و نگهداري آنها برعهده دهياري و شوراي اسلامي روستاهاست .
وي اظهار داشت : در سال هاي ابتدايي افتتاح اين پارك گردشگري ، هزينه نگهداري و رسيدگي براساس قرارداد اجاره في مابين دهياري با مستاجر آببندان تامين مي شد .
قاسمپور وضعيت فعلي اين پارك را نامناسب توصيف كرد و گت : باوجود تمامي تلاش بنياد مسكن براي جذب اعتبار در زمان اجراي طرح ، اكنون اين مجموعه به دليل نبود مديريت حالت مخروبه اي به خود گرفته است .
وي اظهارداشت : در حالي پارك پائين لموك هم اكنون مخروبه شده است كه در آن زمان موفقيت در درآمدزايي و اشتغالزايي آن سبب شده بود تا روستاهاي ديگر نيز علاقه مند به اجراي طرح شوند.
به گفته مدير بنياد مسكن انقلاب اسلامي قائمشهر ، هم اكنون در مناطق دو هزار و سه هزار تنكابن و پائين دسته شهرستان سيمرغ چنين طرحي اجرا شده است .
وي از به كارگرفتن شيوه هاي درآمدزايي متناسب با روستا و به اندازه اعتبارات در اين مناطق به عنوان راهكاري نام برد كه دهياري و شوراي اسلامي اين روستاها به كار بستند.
قاسمپور گفت : به طور مثال اجاره قلاب ماهيگيري و قايق هاي پدالو از سوي دهياري و شوراي روستا از جمله اقداماتي است كه علاوه بر در آمد زايي ، زمينه برخوداري بيشتر مسافران از اين فضا را فراهم آورده است .
وي از مخروبه شدن پارك پائين لموك به عنوان دغدغه مسئولان نام برد و افزود : در جلسه گردشگري قائمشهر كه با حضور مديران كل ميراث فرهنگي و بنياد مسكن مازندران برگزار شد ، نارضايتي از اين مساله مطرح شد .
به گفته رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي قائمشهر ، دهياري به عنوان متولي اين پارك مي بايست نسبت به رفع مشكلات موجود و ساماندهي وضعيت اقدام كند تا اين پارك به دوارن شكوفايي و اوج گذشته خود برسد .
2096/1654
گزارش از فاطمه قنبري قاديكلايي

سرخط اخبار استان‌ها