نامگذاري 14 مهر به عنوان روز تهران به شوراي فرهنگ عمومي پيشنهاد شد

تهران - ايرنا - اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران با تصويب يك فوريت طرح پيشنهاد «تعيين روز تهران در تقويم رسمي كشور» به شوراي فرهنگ عمومي، 14 مهر را براي اين نامگذاري انتخاب كردند.

به گزارش ايرنا، حجت‌الاسلام عبدالمقيم ناصحي عضو شوراي اسلامي شهر تهران روز سه شنبه در دويست‌وهفتاد و سومين جلسه علني شوراي و در جريان بررسي فوريت اين لايحه گفت: بيش از 200 سال از تعيين شهر تهران به عنوان پايتخت كشور مي‌گذرد و در اين مدت تهران شاهد بسياري از وقايع تاريخي بوده كه كشور را تحت تاثير قرار داده است.
وي با تاكيد بر ضرورت نامگذاري روزي با عنوان تهران در تقويم رسمي كشور افزود: اين نامگذاري موجب گسترش فعاليت‌هاي فرهنگي، اجتماعي در راستاي شناخت بيشتر پايتخت ايران اسلامي در داخل و خارج كشور مي شود.
وي با بيان اينكه شواهد تاريخي نشان مي‌دهد 14 مهرماه سال 1286 هجري شمسي در اولين دوره مجلس شوراي اسلامي ملي كه بعد از مشروطيت تشكيل مي‌شود، از شهر تهران به عنوان دارالخلافه نام برده شده، پيشنهاد كرد: اين تاريخ به عنوان روز تهران براي ثبت در تقويم رسمي كشور به شوراي فرهنگ عمومي پيشنهاد شود.
وي افزود: شهرداري تهران نيز موظف است اقدامات فرهنگي ويژه اي را براي شناخت بيشتر و اعتلاي نام اين كلانشهر به عنوان ام‌القراي جهان اسلام انجام دهد.
محمد سالاري رئيس كميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر تهران نيز در مخالفت با يك فوريت اين طرح گفت: به نظر مي‌رسد كه اين طرح براي بررسي بيشتر بايد به كميسيون مربوطه بازگردانده شود.
اسماعيل دوستي عضو كميسيون حمل و نقل شوراي شهر تهران نيز با بيان اينكه اين طرح نياز به برگشت به كميسيون مربوطه ندارد، تصويب آن را ضروري دانست.
وي افزود: در شرايطي كه طرح تغيير پايتخت مطرح است، تعيين اين روز در تقويم عمومي كشور ضروري است.
مهدي چمران رئيس شوراي اسلامي شهر تهران نيز در ادامه گفت: اگر اين نامگذاري در شوراي فرهنگ عمومي تصويب نشود، نيز مديريت شهري پايتخت بايد در تقويم خود اين روز را در نظر بگيرد.
به گزارش ايرنا، درادامه اين جلسه يك فوريت طرح پيشنهادي نامگذاري 14 مهرماه به عنوان روز تهران در تقويم رسمي كشور به شوراي فرهنگ عمومي، به تصويب اعضاي شوراي شهر رسيد.
تهرام/7244// 1625

سرخط اخبار فرهنگ