شهرداري خامنه تسهيلات تشويقي ساخت و ساز به شهروندان ارايه مي دهد

تبريز - ايرنا - شهردار خامنه از ارايه تسهيلات ويژه و تشويقي ساخت و ساز و كاهش مبناي عوارض در سالجاري براي شهروندان اين شهر تاريخي خبر داد.

بابك شريفي روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، افزود: در سال 94 با تصويب شوراي اسلامي شهر طرح‌هاي مختلفي با هدف توسعه و ترويج ساخت و ساز و ايجاد فرصت مناسب براي تسويه حساب عوارض شهرداري براي شهروندان از جمله اهداي ماسه و سيمان رايگان جهت نماكاري ساختمان‌هاي مشرف به خيابان‌ها و معابر، بخشودگي كامل عوارض به مدت دو سال در صورت نورپردازي نماي ساختمان با هدف زيباسازي محيط شهر و همچنين كاهش مبناي عوارض و بخشودگي جرائم ناشي از عدم پرداخت به موقع عوارض موجبات رونق امر مسكن و ساخت و ساز را فراهم كرد.
وي با اشاره به نتايج مثبت اجراي طرح‌ فوق در شهر خامنه، اظهار كرد: خوشبختانه ارائه اين تسهيلات در سال گذشته سبب شد با وجود ركود ساخت و ساز در شهر‌هاي مختلف كشور، صدور پروانه‌هاي ساختماني در شهر خامنه نسبت به سال 93 با افزايش 38 درصدي روبرو شود.
شريفي ادامه داد: امسال نيز همانند سال 94 در پي آن هستيم تا با اجراي طرح‌هاي تشويقي و اعطاي تسهيلات ويژه اعم از واگذاري سيمان و ماسه رايگان، كاهش مبناي عوارض، واگذاري اقساطي زمين و ساير خدمات، ضمن ايجاد منابع درآمدي براي شهرداري، زمينه رونق ساخت و ساز را در شهر مهيا كنيم.
وي با تاكيد بر لزوم همدلي و مشاركت مردم در توسعه و آباداني شهري، ابراز اميدواري كرد در سالجاري با اجراي طرح ارائه تسهيلات تشويقي ساخت و ساز به شهروندان، شاهد شكوفايي و رونق امر مسكن و توسعه و آباداني بيش از پيش شهر خامنه باشيم.
شهر خامنه در بخش مركزي شهرستان شبستر در آذربايجان شرقي واقع ‌است.
اين شهر با جمعيت حدود چهار هزار نفر در پنج كيلومتري شمالغرب شبستر و ۷۲ كيلومتري شمالغرب تبريز قرار دارد.
3038/6183