سي ان ان: چرا 'برگزيت' به امنيت آمريكا لطمه مي زند و به روسيه كمك مي كند؟

تهران – ايرنا – شبكه خبري 'سي ان ان' درتحليلي پيرامون نتيجه همه پرسي خروج انگليس از اتحاديه اروپا به اين نكته پرداخت كه چرا برگزيت مي تواند به امنيت آمريكا لطمه وارد و به روسيه كمك كند.

سي ان ان در تحليل خود نوشت: پيامدهاي برگزيت مي تواند براي منافع راهبردي نظامي امريكا 'بد' و براي روسيه 'خوب' باشد.
سي ان ان افزود: ولاديمير پوتين درهنگامه برگزاري همه پرسي خروج انگليس از اتحاديه اروپا در روز 23 ژوئن (سوم تيرماه)؛ اين اتهام را كه وي از رفتن انگليس از اتحاديه اروپا خوشحال خواهد شد رد كرد.
' اما برخي در روسيه و بسياري در ديگر نقاط جهان، برآورد مي كنند هر چيزي كه منجر به فرسايش اتحاد جبهه غرب و بي ثباتي در اروپا شود، كمكي است براي افزايش تهاجم گري مسكو.'
سي ان ان در بخشي از تحليل خود به رقابت شديد روسيه با غرب اشاره كرد كه اين وضعيت بخصوص در جريان تحولات سال 2014 ميلادي و الحاق شبه جزيره كريمه به روسيه و اعمال تحريم عليه مسكو، وضعيت را بين دو طرف بشدت وخيم كرد.
سي ان ان در ادامه به تحركات نظامي روسيه در مرزهاي غربي اين كشور اشاره كرد و نوشت : ناتو كه اصولا توسط آمريكا و انگليس رهبري مي شود، تجهيزات و ادوات بيشتر نظامي را در مناطق شرقي اروپا مستقر ساخته و نيروهاي نظامي خود را در پاسخ به تهديدات روسيه، سه برابر كرده است.
اين شبكه خبري دربخش ديگري ازتحليل خود اين مساله را مطرح كرد كه آيا آمريكا و اتحاديه اروپا پس از برگزيت مي توانند براي مقابله با روسيه با يكديگر كار كنند.
سي ان ان دراين باره نوشت درحال حاضر اتحاديه اروپا و ناتو با يكديگر در زمينه حملات بالقوه سايبري روسيه و انجام رزمايش هاي مشترك دريايي در قبال تهديد مسكو و اعمال تحريم ها عليه اين كشور همكاري دارند.
سي ان ان افزود: اما اكنون برگزيت مي تواند از نفوذ آمريكا بر ديگر اعضاي غيرانگليسي اتحاديه اروپا بكاهد.
برخي از مقامات آمريكايي عقيده دارند كه داشتن انگليس، بعنوان نزديك ترين شريك آمريكا، در به صف كردن اتحاديه اروپا برابر با اهداف سياست هاي خارجي آمريكا كمك بسزايي داشته است.
سي ان ان درتحليل خود نوشت هرچند اتحاديه اروپا بعنوان يك بازار واحد ديده مي شود اما از سال 2000ميلادي خواستار يك نظام منسجم امنيتي و دفاعي بوده كه با مقاومت طرف انگليسي همراه شده كه اين امر در موازات و در رقابت با ناتو ارزيابي شده است.
سي ان ان نوشت: ناتو كه پس از جنگ جهاني دوم و با هدف مقابله با روسيه به وجود آمد، تنها 22 عضو از 28 عضو اتحاديه اروپا را در بر مي گيرد و طرف ديگر آن هم آمريكايي ها هستند.
سي ان ان افزود: درحالي كه انگليس راي به خروج از اتحاديه اروپا داد، اما در ناتو باقي مي ماند.
اما برخي از مقامات ناتو و فرماندهان نظامي آمريكا هشدار داند كه برگزيت درنهايت تاثيري براين اتحاد و پيمان نظامي خواهد گذارد.
اين نگراني وجود دارد كه چنانچه برگزيت در دراز مدت بر توليد ناخالص داخلي انگليس لطمه وارد كند، انگليس بعنوان تنها شريك نزديك آمريكا، براي هزينه هاي دفاعي خود به تقلا افتد و چنانچه برگزيت باعث شود تا اسكاتلند خود را از انگليس، براي ماندن در اتحاديه اروپا، جداكند، آنگاه انگليسي ها تنها پايگاه زيردريايي اتمي خود را كه در سواحل اسكاتلند مستقر است، از دست خواهند داد.
اما برخي ديگر نظر عكس داشته و برگزيت را موجب تقويت ناتو مي دانند.
سي ان ان دراين زمينه به گفته جان كري وزير خارجه آمريكا اشاره كرد كه در واكنش به برگزيت و تاثير آن بر ناتو گفته بود: نه! من فكر مي كنم اين امرناتو را قوي تر خواهد ساخت.
سي ان ان دربخش ديگري از تحليل خود نوشت، آيا اتحاديه اروپا مي تواند به واقع از هم بپاشد و منجر به بلند پروازي هاي بيشتر نظامي روسيه شود.
اين شبكه خبري دراين باره نوشت: درپي برگزيت، نگراني هاي در مورد ديگر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كه خواهان خروج ازاين اتحاديه باشد، وجود دارد؛ همچون فرانسه و هلند كه برخي احزاب و گروهها خواستار برگزاري همه پرسي مشابه شده اند.
سي ان ان نوشت: اتحاديه اروپا به عنوان يك مجموعه با 500 ميليون نفر جمعيت و داشتن توليد ناخالص داخلي هم سطح آمريكا مي تواند در عرصه هاي مختلف به رقابت بپردازد ولي كشورهاي اروپايي بطور جداگانه در بخش هايي همچون انرژي توان رويارويي با روسيه را ندارند.
اروپام **1302**1517

سرخط اخبار جهان