انتقال دانش آموزان دبيرستان فرزانگان منطقه شش تهران به ساختماني ديگر

تهران-ايرنا- سخنگوي اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: براساس توافقات انجام شده به علت نبود ظرفيت براي دانش آموزان دوره دوم دبيرستان دخترانه فرزانگان يك، اين دانش آموزان به ساختمان شماره دو اين دبيرستان منتقل مي شوند.

مسعود ثقفي روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با اشاره به برگزاري جلساتي با انجمن اوليا و مربيان دبيرستان دوره اول فرزانگان يك افزود: باتوجه به اينكه ظرفيت دانش آموزان دوره دوم دبيرستان فرزانگان بيش از ظرفيت دبيرستان بود، توافق شد اين دانش آموزان به ساختمان شماره دو دبيرستان فرزانگان يك منتقل شوند.
وي گفت: بر اين اساس 370 نفر از دانش آموزان دبيرستان فرزانگان يك به ساختمان شماره دو اين دبيرستان منتقل مي شوند.
ثقفي با بيان اينكه دبيرستان فرزانگان يك داراي دو ساختمان است افزود: ساختمان شماره دو همان مدرسه فرزانگان يك است و واحد آموزشي همان فرزانگان يك در آن دبيرستان فعاليت خواهند كرد.
سخنگوي آموزش و پرورش شهر تهران افزود: براساس توافقات انجام شده پايه يازدهم دبيرستان فرزانگان به ساختمان شماره يك مي آيند و مشكل خاصي در اين رابطه وجود ندارد.
وي گفت: كادر آموزشي و مديريتي دبيرستان فرزانگان يك در ساختمان شماره 2 نيز مستقر خواهند شد و نگراني براي افت تحصيلي احتمالي تيزهوشان وجود ندارد.
ثقفي افزود: تمامي مدارس سمپاد(استعدادهاي درخشان) در سطح شهر تهران بدون هيچ مشكلي به فعاليت خود ادامه مي دهند.
هفته گذشته جمعي از اوليا و دانش آموزان دبيرستان دخترانه دوره اول فرزانگان يك واقع در منطقه شش تهران به علت انتقال دانش آموزان به ساختمان شماره دو اين دبيرستان، تغيير كادر آموزشي و افت تحصيلي اين دانش آموزان مقابل ساختمان شهيد رجايي وزارت آموزش و پرورش تجمع كرده بودند.
تهرام/7245/1831

سرخط اخبار دانشگاه و آموزش