افزايش دريافت كالري بعد از رمضان منجر به چاقي مي شود

كرمانشاه- ايرنا- عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه گفت: پس از رمضان در صورت افزايش دريافت كالري؛ بدني كه به دريافت كمتر انرژي تطابق پيدا كرده دچار مازاد كالري خواهد شد و در اكثر موارد اين مازاد كالري به راحتي به چربي و در نهايت اضافه وزن و چاقي تبديل مي شود.

به گزارش ايرنا؛ روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه روز شنبه به نقل از مصطفي نچواك اعلام كرد: در روزهاي پاياني روزه داري سوخت و ساز بدن به علت تغيير در الگوي غذايي دچار تغييراتي مي شود.
وي اضافه كرد: با توجه به مدت زمان امساك و روزه داري در هر روز( بيش از 16 ساعت) بدن براي تطابق با اين شرايط يعني كاهش دريافت كالري به سمت كاهش تطابقي متابوليسم (سوخت و ساز) پيش مي رود يعني اينكه بدن عادت مي كند كه با دريافت كمتر بويژه دريافت كمتر كالري امور خود كه همان سوخت و ساز است را به انجام برساند.
اين متخصص رژيم درماني اظهار داشت: اگر فردي در طول ماه مبارك رمضان دچار كاهش وزن شده و موفق شود مقداري از اضافه وزن خود را كم نمايد شانس برگشت اين وزن كم شده بعد از اين ماه بسيار زياد خواهد بود و بدن ساز و كارهايي را براي دريافت اين وزن از دست رفته بوجود خواهد آورد.
وي در ادامه گفت: به همين دليل به روزه داران توصيه مي شود با توجه به اينكه بدن به كم خوردن در طول اين ماه عادت كرده دقت و توجه خاصي به رژيم غذايي و ميزان كالري دريافتي خود پس از اين ماه مبارك داشته باشند.
وي با اشاره به اينكه ريزه خواري به افزايش كالري دريافتي افراد و چاقي منجر مي شود؛ گفت: توجه به رعايت يك الگوي صحيح غذايي، شامل سه وعده اصلي صبحانه، نهار و شام با حجم كم و قرار دادن دو ميان وعده از ميوه و مغزها در بين وعده هاي اصلي را عامل مهمي در كنترل ريزه خواري دانست.
وي همچنين رژيم درماني؛ انجام ورزش و تحرك جسمي منظم و سبك هوازي در هر روز به مدت 20 تا 30 دقيقه را تضميني مناسب بر افزايش نيافتن وزن دانست.
3209/8066

سرخط اخبار استان‌ها