ارايه 110 طرح دانش بنيان دربورس ايده / فعاليت 35 تشكل در زمينه سرمايه گذاري جسورانه

تهران- ايرنا- معاون توسعه و مديريت منابع معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري گفت: تا كنون 110 طرح دانش بنيان در بورس ايده ارايه شده است.

به گزارش خبرنگار ايرنا، عليرضا دليري، روز شنبه در آيين امضاي تفاهم نامه همكاري دو جانبه و رونمايي از پنج صندوق سرمايه گذاري جسورانه در سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: با راه اندازي تابلوي شركت هاي دانش بنيان در بورس ظرفيت هاي بازار سرمايه در اختيار شركت هاي دانش بنيان قرار مي گيرد.
وي با اشاره به اين كه در دنيا هريك دلار در سرمايه گذاري جسورانه 6.5 دلار سود داشته است، بيان كرد: در كشور در زمينه صندوق هاي سرمايه گذاري جسورانه ورود اندك انجام شده ، در برنامه پنجم و ششم توسعه به آن اشاره شده است اما فعاليت منسجم و منظمي در كشور انجام نشده است، به طوري كه در حال حاضر 35 تشكل در حوزه سرمايه گذاري جسورانه در كشورفعاليت مي كنند كه بيشتر اين تشكل ها صندوق هاي پژوهش و فناوري و موسسات هستند .
وي افزود: خروجي اين تشكل ها بيش از 260 طرح است كه بالغ بر 460 ميليارد ريال سرمايه گذاري شده است، همچنين 6900 فقره تسهيلات از طريق موسسات پرداخت شده و تعدادي ضمانت نامه نيز صادر شده است.
دليري بيان كرد: با اشاره به اين كه 12 هزار متقاضي براي دانش بنيان شدن هستند، افزود: ورود اين حوزه به بازار سرمايه مي تواند فعاليت خوبي براي بازار سرمايه باشد .
وي ادامه داد: از 2450 شركت كه مجوز دانش بنيان دريافت كرده اند، 420 شركت درآمد و سرمايه آن بيش از 10ميليارد ريال است و 125 شركت بالاي 100 ميليارد ريال فروش داشته اند.
وي با اشاره به تفاهم نامه همكاري دو جانبه با سازمان بورس و اوراق بهادار يادآور شد: اكنون شرايط براي ورود به بازار سرمايه از طريق تفاهم نامه بين معاونت علمي و سازمان بورس و اوراق بهادار ايجاد شده تا بتوانيم فعاليت و طرح آنها را توسعه دهيم.
دليري گفت: همكاري در جهت ترويج سرمايه گذاري در حوزه دانش بنيان از طريق آشنايي سرمايه گذاران بخش خصوصي با اين حوزه و آموزش مفاهيم، اصطلاحات و نحوه فعاليت در بازار سرمايه به فعالان حوزه دانش بنيان، يكي از موضوعات اين تفاهم نامه به شمار مي رود.
وي بيان كرد: همچنين همكاري در راستاي راه اندازي و تقويت صندوق هاي سرمايه گذاري جسورانه و همكاري در جهت تسهيل فرآيند ورود و تشويق شركت هاي دانش بنيان به حضور و استفاده از ابزارها و نهادهاي تامين مالي بازار سرمايه از ديگر موضوعات اين تفاهم نامه مشترك محسوب مي شود.
علمي (3)** 9340**2017