صندوق هاي سرمايه گذاري جسورانه فرصتي براي تامين مالي ايده هاي دانشگاهي

تهران-ايرنا-رييس سازمان بورس و اوراق بهادارگفت: راه اندازي صندوق هاي سرمايه گذاري جسورانه فرصتي مناسب براي تامين مالي ايده ها و طرح ها به ويژه دانشگاهي فراهم كرده واز خروج ايده هاي خلاقانه جوانان به خارج از كشور جلوگيري مي كند.

به گزارش خبرنگارعلمي ايرنا، محمد فطانت روزشنبه درآيين امضا تفاهم نامه همكاري دوجانبه و رونمايي از پنج صندوق سرمايه گذاري جسورانه افزود: صندوق هاي سرمايه گذاري جسورانه دهمين نهاد مالي بازار سرمايه است كه امروز متولد مي شود و پنج صندوق سرمايه گذاري جسورانه موافقت اصولي خود را دريافت مي كنند.

*** دستيابي به 20 هزارو 100 ميليارد تومان تامين مالي از بازار سرمايه
وي بيان كرد: امروز سالروز دستور رياست جمهوري مبني برتوسعه بازارسرمايه و تامين مالي براي بنگاه ها و ايده ها و به سرانجام رسيدن آن ها از طريق بازار است ، سال گذشته 7200 ميليارد تومان بوده كه امروز به 20 هزارو 100 ميليارد تومان تامين مالي از بازار سرمايه رسيده ايم و اميدواريم تا پايان سال جاري يك چشم انداز مثبت براي تامين مالي براي بنگاه ها داشته باشيم.
فطانت اظهاركرد: صندوق هاي سرمايه گذاري جسورانه به عنوان دهمين نهاد مالي بازارسرمايه ،حلقه مفقوده بين دانش و شركت هاي دانش بنيان و ثروت آفريني را پر مي كند و يك هم افزايي بين علم و ثروت را به همراه دارد.
وي بيان كرد: اين صندوق ها بر خلاق صندوق هاي سرمايه گذاري در سبدهاي سهام سرمايه گذاري نمي كنند بلكه هدف اين صندوق ها اين است كه سرمايه گذاري خود را در شركت هاي جوان كه قابليت رشد بالا و پتانسيل بالا دارند شكل دهند.
وي گفت: تامين مالي شركت هاي دانش بنياني كه ايده دارند بايد از طريق افراد حرفه اي انجام شود ، صندوق هاي سرمايه گذاري جسورانه بايد توسط افراد خاصي كه سرمايه گذران حرفه اي هستند شكل گيرد.
وي افزود: در دنيا براي 11 ميليون نفر از طريق دانش بنيان اشتغال زايي صورت مي گيرد و در آمريكا نيز بيش از 17 درصد جي ام تي از طريق دانش بنيان كسب مي شود.
وي يادآور شد: با راه اندازي صندوق هاي سرمايه گذاري جسورانه به دنيال اين هستيم كه سرمايه گذاري حرفه اي را در تشكيل سرمايه و ايده بسيج كنيم ، در افق پيش روي ما حركت به سمتي بوده كه طرح ها و ايده هاي جوانان به دليل اينكه زمينه بروز نداشتند به خارج از كشور مي رفتند ، اما اين امكانات فرصتي را فراهم خواهد كرد كه ايده ها و طرح ها تامين مالي شوند و همه افراد در اين قضيه مشاركت كنند.
وي گفت: سرمايه صندوق هاي سرمايه گذاري جسورانه كه طراحي شده و مجوزهاي آن ارايه شده ، حداقل 10 ميليارد تومان است.

*** مدت زمان فعاليت صندوق هاي جسورانه هفت سال
فطانت بيان كرد: طول مدت فعاليت هر صندوق محدود است و از زماني كه تاسيس مي شود تا زمان منحل شدن صندوق بيش از هفت سال نبايد باشد.
وي با اشاره به اينكه امكان پذيرش شركت هاي دانش بنيان در تابلوي فرا بورس فراهم شده است افزود: شركتهايي كه در قالب شركت هاي دانش بنيان رشد كرده اند و مي توانند در تابلوي فرا بورس عرضه عمومي شوند.

**** آمادگي شركتهاي تامين سرمايه براي آماده سازي شركت هاي دانش بنيان
وي يادآور شد: شركت هاي جواني امكان دارد كه از قوانين مديريت بي اطلاع باشند ، شركت هاي تامين سرمايه آمادگي دارند ، شركت هاي دانش بنيان را براي پذيرش در تابلوي فرابورس آماده كنند .
علمي (3)** 9340**1440