اردوهاي علمي  پژوهشي برون مرزي آثار ارزشمندي براي نظام آموزشي دارند

كرج-ايرنا- رئيس مركز جهاني خلاقيت درمالزي گفت: اردوهاي علمي پژوهشي برون مرزي آثار ارزشمندي براي نظام آموزشي دارند.

به گزارش ايرنا عبدالرضا كردي روز شنبه در نشست با فرهنگيان اعزامي آموزش و پرورش ناحيه يك كرج به اردوي علمي - پژوهشي مالزي افزود: در دين مبين اسلام ، قرآن كريم ، نبي اكرم (ص) و ساير ائمه (ع ) به آموختن علم و يادگيري آن توصيه هاي زيادي شده است.
وي اظهار كرد: يادگيري علم و دانش از طريق آموزش و كسب تجربه سبب رشد شاخص هاي عملكرد افراد يك جامعه در امور فردي و اجتماعي به ويژه امور آموزشي - تربيتي را در پي دارد.
وي بيان كرد:اين سفر در راستاي دانش افزايي، تبادل اطلاعات علمي - تجربي در حوزه امور تعليم و تربيت ،تغيير نگرش در سبك مديريت مدارس ، كيفيت بخشي در فرآيند يادگيري، بازديد ميداني از مدارس بين المللي ، محلي ، اسلامي ، دانشگاهها ، مراكز فرهنگي و زيست طبيعي براي فرهنگيان ايراني برنامه ريزي و تدوين شده است.
وي با اشاره به اينكه تا كنون 32 گروه بازديد كننده علمي - پژوهشي از فرهنگيان ايران اسلامي به مالزي اعزام شده اند خاطر نشان شد: اكنون سي و سومين گروه بازديد كننده از آموزش و پرورش ناحيه يك كرج البرز به مدت يك هفته به مالزي اعزام مي شوند.
رئيس مركز جهاني خلاقيت در مالزي گفت: در اين اردوي علمي - پژوهشي فرهنگيان اعزامي از ساعت 8 صبح تا 5 عصر دوره هاي آموزشي - بازديدي را انجام مي دهند و عصر ها از تعدادي مراكز تفريحي ، تجاري با حضور راهنماي سفر بازديد مي كنند.
كردي در ادامه تشريح بازديد ميداني و مشاهده اي از مدارس و دانشگاه هاي مالزي در اين سفر پرداخت و يادآور شد: همه فرهنگيان اعزامي از آموزش و پرورش ناحيه يك كرج در اين اردوي علمي - پژوهشي بايد به قوانين و ضوابط نگاه خاص داشته باشند و با رعايت نظم و حضور به موقع بستر مناسب را براي اجراي طرح هاي آموزشي - بازديدي پيش بيني شده در اين سفر را فراهم آورند.
وي گفت: در سفر هايي كه تا كنون ازگروه فرهنگيان ايران به مالزي انجام شده است، گروه اول اعزامي از ناحيه يك كرج كه دو سال قبل به مالزي اعزام شده بودند رتبه اول گروه علمي - پژوهشي از ايران را به دليل رعايت قوانين و ضوابط آموزشي- بازديدي را به خود اختصاص داده اند.
معاون پژوهش و آموزش نيروي انساني آموزش و پرورش ناحيه يك كرج نيز در اين نشست گفت: در اين سفركه يك هفته بطول مي انجامد ده نفر از فرهنگيان اين ناحيه شركت مي كنند.
اعظم قطبي زاده افزود: آشنايي با روش يادگيري تاثير گذار ، تغيير در نوع نگرش مديريت مدارس، ايجاد زير ساخت هاي لازم در مدارس براي كيفيت بخشي امورآموزشي را از جمله اهداف اين اردوي علمي - پژوهشي را تشكيل مي دهد.
وي از توانمند سازي نيروي انساني به عنوان يك عامل تاثير گذار در شاخص فرآيند تعليم و تربيت در جامعه ياد كرد و خاطرنشان شد: براي دومين بار است كه فرهنگيان ناحيه يك كرج به اردوي علمي - پژوهشي مالزي اعزام مي شوند.
2819/ 6155