حمایت از سرمایه گذاران اولویت اول مازندران

ساری-ایرنا-استاندارمازندران گفت كه اولویت اصلی ما دراین استان حمایت از سرمایه گذاران درحوزه های مختلف سرمایه گذاری است.

ربیع فلاح جلوداردرنخستین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید حوزه گردشگری مازندران افزود : تمام دستگاه های اجرایی از جمله بانك ها باید اولویت كاری خود را در حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی قرار دهند.
نماینده عالی دولت در مازندران راه اندازی پنجره واحد را راهكاری مناسب دراین خطه شمال كشور برای پاسخگویی به مشكلات سرمایه گذاران برشمرد.
فلاح با اشاره به مساحت 338 كیلومتری نوار ساحلی خزر در حوزه مازندران گفت كه تاكنون از این نوار ساحلی در حوزه گردشگری بهره برداری مناسبی انجام نشده است.
وی خواهان توسعه سرمایه گذاری حوزه گردشگری در نوار ساحلی خزر شد.
*** تصویب 700 تصمیم در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید صنعت
رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مازندران گفت كه تاكنون 700 مصوبه برای رفع مشكلات واحدهای صنعتی در ستاد تسهیل این استان تصویب شد.
فلاح جلودار افزود : تمام دستگاه های اجرایی موظف به عملیاتی كردن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در این استان هستند.
در نخستین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید حوزه گردشگری مشكلات بانكی مجتمع گردشگری فراگردش گستر بابلسر ، پروژه ساخت اسكله و هتل آپارتمان ناواك نور ، پروژه هتل 5 ستاره قو الماس خاورمیانه سلمانشهر ، پروژه گردشگری ساحلی فرح آباد ساری ، پروژه ساخت اسكله مجتمع گردشگری كاسپین چیلك نوشهر و پروژه گردشگری زعیم زاده كلاردشت بررسی شد.
6982/1654