عملكرد 47 دستگاه اجرایی در استان قزوین ارزیابی می شود

قزوین - ایرنا - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین گفت: عملكرد 47 دستگاه اجرایی استان در سال 94 امسال مورد ارزیابی قرار می گیرد.

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی قزوین، ابوالفضل یاری روز پنجشنبه افزود: ارزیابی عملكرد اداره ها و دستگاه های اجرایی توسط 25 كارشناس این سازمان آغاز شده است.
وی ادامه داد: ارزیابی عملكرد دستگاه های اجرایی در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری و با هدف سنجش میزان موفقیت دستگاه ها در تحقق اهداف نقشه راه اصلاح نظام اداری و برنامه جامع تحول اداری انجام می شود.
یاری اضافه كرد: فرآیند ارزیابی عملكرد دستگاه های اجرایی استان بر مبنای تكالیف تعیین شده و وظایف محوله، مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیات دولت با توجه به انتقال اطلاعات ارزیابی شده خود دستگاه ها در سامانه مدیریت عملكرد استان صورت می گیرد.
این مسئول در رابطه با تغییرهای صورت گرفته در فرآیند ارزیابی عملكرد سال 94 دستگاه های اجرایی استان، افزود: استاندارد مربوط به شاخص های عمومی و اختصاصی عملكرد دستگاه ها براساس برش استانی تفاهم نامه های منعقد شده بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و دستگاه های ستادی دنبال می شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین، مشاركت دستگاه های اجرایی در بهبود فضای كسب و كار و مشاركت آنها در تحقق اهداف توسعه استان با در نظر گرفتن سند برنامه پنجم توسعه را از جمله شاخص های مورد سنجش اضافه شده به مجموعه اختصاصی در فرآیند ارزیابی ها دانست.
وی در پایان گفت: نتایج ارزیابی های انجام شده پس از تائید در شورای راهبری توسعه استان و اخذ تائیدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ضمن ارائه در شورای عالی اداری و گزارش به رئیس‌ جمهوری، در جشنواره شهید رجایی اعلام و به اطلاع عموم خواهد رسید.
3013/8054