هلال احمر ایران گزینه مناسب برای مركز لجستیك عملیات امدادی است

تهران - ایرنا - رئیس دفتر نمایندگی كمیته بین ‌المللی صلیب ‌سرخ در تهران گفت: تصمیم داریم جمعیت هلال احمر ایران را با توجه به توانمندی هایی كه دارد به عنوان مركز لجستیك انواع عملیات امدادی در منطقه خاورمیانه مطرح و معرفی كنیم.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، اولیویه مارتین این مطلب را در دیدار با سید امیرمحسن ضیائی رئیس جمعیت هلال احمر و با اشاره به سرمایه ایران در زمینه شبكه راه های هوایی و دریایی عنوان كرد و گفت: در زمان حاضر، شرایط با توجه به رفع تحریم های ایران برای دستیابی به این هدف مهیا شده است.
وی افزود: توافقات قبلی با هلال احمر ایران درسال 2017، بازبینی و دوباره امضا می شود؛ ضمن اینكه تمایل داریم پس از یك بازبینی كلی در زمینه های مختلف، همكاری گسترده ای با جمعیت هلال احمر ایران داشته باشیم.
وی گفت: جمعیت هلال احمر ایران در زمینه خدمات بهداشتی بسیار قوی عمل كرده است؛بنابراین تقویت همكاری ها در این زمینه ضروری است.
رئیس دفتر نمایندگی كمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ در تهران به فعالیت های موثر و تجربه بالای هلال احمر ایران در زمینه خدمات توانبخشی هم اشاره كرد و از تصمیم كمیته بین المللی صلیب سرخ مبنی بر مطرح كردن هلال احمر ایران به عنوان مركز آموزش خدمات توانبخشی منطقه خبرداد.
به گزارش جمعیت هلال احمر، این مقام مسئول در كمیته بین المللی صلیب سرخ همچنین به فعال كردن حمایت های روانی به عنوان بخشی از خدمات بهداشتی با كمك جمعیت هلال احمر ایران تاكید كرد.
مارتین در ادامه اظهار كرد: موضوع مهم دیگر كه هلال احمر ایران در آن تجربه و فعالیت بسیار بالایی دارد، حقوق بین الملل بشر دوستانه است كه با وجود چالش های منطقه، اشاعه حقوق بین الملل بشردوستانه بسیار مفید خواهد بود.

** ایران و صلیب سرخ همكاری دوجانبه خود را تقویت می كنند
امیر محسن ضیائی رئیس جمعیت هلال احمر نیز روابط بین این جمعیت و كمیته بین المللی صلیب سرخ را نزدیك عنون كرد و ابراز امیدواری كرد كه این روابط بیش از پیش تقویت شود.
ضیائی با اشاره به اینكه در زمینه بهداشت، تجارب و اطلاعات بسیار زیادی در كشور و همچنین در جمعیت هلال احمر ایران وجود دارد، تاكید كرد: می توانیم همكاری دو جانبه را در زمینه مسائل بهداشتی بین جمعیت و صلیب سرخ گسترش داده و تقویت كنیم.
وی همچنین بابیان اینكه هلال احمر ایران در زمینه حقوق بشردوستانه فعالیت های زیادی دارد و به زودی كنفرانس بین المللی حقوق بشردوستانه در ایران برگزار می شود، برگزاری این كنفرانس را بهترین فرصت برای تبادل تجربیات و اطلاعات مشترك دانست.

**عملكرد ایده آل فعالیت هلال احمر ایران در سطح بین المللی
رئیس جمعیت هلال احمر در ادامه تصریح كرد: فعالیت هلال احمر ایران در سطح بین المللی بسیار ایده آل است و با داشتن بیش از 500 متخصص در زمینه های بهداشتی می تواند در ماموریت های بین المللی حضوری موثر داشته باشد.
ضیائی همچنین با بیان اینكه برنامه 10 ساله استراتژیك هلال احمر ایران نهایی نشده است، تاكید كرد: در این برنامه حضور خود در سطح بین الملل را مورد بازبینی قرار داده ایم و تصمیم داریم موضع هلال احمر ایران را از ارائه كننده مسائل بهداشتی ساده به سمت مسائل كلی تر همچون محیط زیست تغییر دهیم و حضوری تاثیرگذار در منطقه و جهان داشته باشیم.
وی ادامه داد:مواردی همچون آموزش، تبادل تجربیات در برنامه ریزی های هلال احمر مورد توجه ویژه است و بخش تحقیق و بررسی جمعیت، این مساله را در نظر دارد كه فعالیت های نو و مبتكرانه را در برنامه های آتی جمعیت لحاظ كند.
اجتمام**3377**1776