الحیات: جنایات داعش نشات گرفته از اندیشه های تكفیری ابن تیمیه است

تهران – ایرنا – روزنامه سعودی فرامنطقه ای الحیات چاپ لندن برای اولین بار اعتراف كرده و جنایات گروه تروریستی داعش را نشات گرفته از اندیشه های تكفیری ابن تیمیه دانست كه استاد همه مفتی های سعودی به شمار می رود و كتاب هایش در میان طلاب علوم دینی عربستان تدریس می شود.

این اعتراف به دنبال آن انجام گرفت كه دو برادر سعودی دو قلو وابسته به گروه تروریستی تكفیری داعش در ساعت های اولیه بامداد روز جمعه گذشته در یك جنایت تروریستی وحشتناك در شهرك الحمراء واقع در ریاض پایتخت عربستان مادر پیر خود را سربریدند و پیش از آنكه موفق شوند سر پدر و برادر كوچكتر خود را ببرند توسط نیروهای امنیتی عربستان بازداشت شدند.
این دو برادر سعودی پس از زدن چند ضربه چاقو به مادر خود سر او را بریدند. پدر پیر و بردار كوچك این دو داعشی هم به شدت زخمی شدند و برای درمان در بیمارستان بستری شدند.
به نوشته الحیات، ابن تیمیه كشتن پدر و مادر كافر توسط فرزند را جایز می داند و این دو برادر دوقلو در واقع بر اساس چنین فتوای جنایتكارانه ای دست به چنین جنایتی زدند. ابن تیمیه و گروه تروریستی داعش با استناد به اندیشه های وی نه تنها كشتن پدر و مادر را جایز می دانند بلكه آن را نشانه بالاترین درجه وفاداری و اخلاص می دانند.
الحیات تاكید كرد: باید در اندیشه های فقهی ابن تیمیه تجدیدنظر كرد و با آنها بر اساس شرایط روز برخورد كرد زیرا در غیر این صورت تروریسم پایان نخواهد یافت.
در واقع می توان ابن تیمیه و محمد عبدالوهاب را پایه گذار اندیشه های تكفیری تروریستی به شمار آورد.
خاورم ** 1487 **1566