دولت نگاه امنیتی به سمن ها را برداشت

همدان - ایرنا - معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان گفت: نگاه امنیتی به سازمانهای مردم نهاد در دولت تدبیر و امید برداشته شد.

محمد ابراهیم الهی تبار شامگاه یكشنبه در نشست فصلی سازمانهای مردم نهاد با موضوع نقش سمن ها در مدیریت شهری افزود: دولت یازدهم با نگاه تهدید به سمن ها توجه ندارد بلكه سازمانهای مردذم نهاد را یك فرصت می داند.
وی اضافه كرد: توجه به سازمانهای مردم نهاد به یكی از مطالبات و سیاستهای كلان نظام و دولت و به نیاز امروزی جامعه تبدیل شده است.
وی تاكید كرد: توجه به سازمانهای مردم نهاد و مشاركت دادن مردم در قالب تشكلها در تصمیم گیریها باید به یك باور تبدیل شود.
معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان اظهار كرد: امروز مدیران شهری اذعان می كنند كه باید زودتر از ظرفیت سمن ها استفاده می كردند.
الهی تبار افزود: سازمانهای مردم نهاد یك ظرفیت ارزان قیمت، كم هزینه و خدادادی هستند كه باید از ظرفیت آنها به نحو مطلوب بهره گرفت.
وی تصریح كرد: بزرگان نظام جمهوری اسلامی با تاكید بر ضرورت مشاركت مردم در تمامی مسایل، حضور و مشاركت مردم و رای و نظر شهروندان را تزئینی نمی بینند.
معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان گفت: رهبری فرزانه انقلاب امسال را اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری كردند كه اقتصاد مقاومتی نگاه به ظرفیتهای درونی دارد.
الهی تبار رفع آسیبهای اجتماعی را دغدغه اصلی مسئولان نظام دانست و تصریح كرد: در راستای مقابله با آسیبهای اجتماعی و اقتصادی به خوبی از ظرفیت مردم استفاده نشده است در حالی كه با دخالت مردم در این حوزه ها توفیق كسب می شد.
وی افزود: در حال حاضر سازمانهای مردم نهاد در حوزه مدیریتهای مختلف نقش آفرین هستند و بسیار كم هزینه و ارزان قیمت اهداف را دنبال می كنند.
وی تاكید كرد: برای تقویت و افزایش سرمایه های اجتماعی و توجه به هویت ملی باید به تشكلها و سمن های مردم نهاد توجه كرد.
معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان اظهار كرد: مدیر ارشد استان به تشكل های مردم نهاد بعنوان یك باور توجه دارند .
الهی تبار در ادامه با تشریح نقش شهید آیت الله بهشتی در شكل گیری انقلاب عنوان كرد: این شهید در مباحث ساختاری و مبانی تئوریك خدمات ارزنده ای داشتند.
وی همچنین با گرامیداشت روز جهانی قدس، گفت: همه اقشار با حضور در راهپیمایی روز قدس حمایت از مردم مظلوم و ستم دیده فلسطین متجلی می كنند.
400 سازمان مردم نهاد در همدان ثبت شده است كه حدود 60 درصد از آنها فعال هستند.
7526/6993