الهام علي اف: قوانين بين المللي در مناقشه قره باغ  بي اثر  است

باكو – ايرنا – الهام علي اف رئيس جمهوري آذربايجان گفت ، قوانين بين المللي در مناقشه قره باغ كوهستاني بي ا ثر است .

به گزارش ايرنا ، رئيس جمهوري آذربايجان روز شنبه طي سخناني در مراسم تحويل واحدهاي مسكوني به جمعي از خانواده هاي نظامي بمناسبت روز ارتش ملي اين كشور افزود : جمهوري آذربايجان تلاش هاي ديپلماتيك و سياسي خود را براي حل مسالمت آميز اين مناقشه ادامه خواهد داد .
الهام علي اف ارمنستان را به اشغال سرزمينهاي جمهوري آذربايجان متهم كرد و گفت ، ايروان وقتي كه تحت فشارهاي بين المللي قرار مي گيرد ، دست به خرابكاري مي زند .
وي حل مناقشه قره باغ كوهستاني را فقط در قالب تماميت ارضي جمهوري آذربايجان امكان پذير دانست و گفت : جمهوري آذربايجان هرگز به ايجاد دومين دولت ارمني در سرزمينهاي خود اجازه نخواهد داد .
رئيس جمهوري آذربايجان با تاكيد بر اين كه مناقشه قره باغ كوهستاني بايد در چند مرحله حل و فصل شود تصريح كرد: در مذاكرات وين براي حل مناقشه شرايط ارمنستان رد شده است .
الهام علي اف ديدار اخير رئيسان جمهوري آذربايجان ، ارمنستان و روسيه در شهر سنت پترزبورگ را براي حل مناقشه قره باغ مثبت ارزيابي كرد .
مناقشه ميان دو كشور قفقاز جنوبي در سال 1988ميلادي به دليل تلاش هاي ارمنستان براي الحاق بخشي از سرزمين هاي آذربايجان آغاز و در سال 1992 ميلادي به درگيري نظامي ميان دو كشور انجاميد.
طي اين نبردها قره باغ كوهستاني و هفت شهرستان ديگر جمهوري آذربايجان به اشغال نيروهاي ارمنستان در آمد.
پس از آن چهار قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد درباره اين مناقشه كه خواستار خروج بدون قيد و شرط نيروهاي ارمنستان از سرزمين هاي آذربايجان است تا به حال اجرا نشده است.
تلاش هاي ميانجيگري بيش از20 سال گروه مينسك سازمان امنيت و همكاري اروپا به رياست مشترك آمريكا ، روسيه و فرانسه براي حل مسالمت آميز مناقشه قره باغ كوهستاني نتيجه اي نداشته است.
درگيري هاي شديد اوائل ماه آوريل گذشته ميان نيروهاي آذربايجان و ارمنستان كه منجر به تلفات جاني هر دو طرف مناقشه شد، ميانجيگران بين المللي را وادار به افزايش تلاش هاي ميانجيگري براي حل و فصل اين مناقشه كرده است.
خاورم **337 شبس 1488 **

سرخط اخبار جهان