معاون وزیر صنعت: شهرك های صنعتی غیردولتی گسترش می یابد

كرج -ایرنا - معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت گفت كه یكی از ماموریت های اصلی در این مقطع ساماندهی و گسترش بیش از پیش شهرك های صنعتی غیردولتی و افزایش بهره وری این شهرك ها است.

به گزارش ایرنا، علی یزدانی عصر شنبه درمراسم تودیع و معارفه مدیرشركت شهرك های صنعتی استان البرز، افزود: اكنون دركشور 948 شهرك و ناحیه صنعتی فعال است و 778 شهرك زمین در قالب حق انتخاب و حق بهره برداری وجود دارد.
وی افزود: به بیش از 60 شركت صنعتی غیردولتی مجوز داده شده و تعداد قابل توجهی ازآن ها در استان البرز هستند كه یكی ازماموریت های اصلی ما دراین مقطع ساماندهی بیش از پیش شهرك ها درقالب شهرك های صنعتی غیردولتی و افزایش بهره وری دراین شهرك ها است.
وی گفت: بیش از 9 منطقه ویژه اقتصادی از مناطق ویژه اقتصادی مصوب دولت ومجلس شورای اسلامی است كه مدیریت آن ها به عهده این سازمان است.
وی افزود: توسعه وساخت شهرك های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به عهده این سازمان است. ما پولی ازكسی دریافت نمی كنیم آنچه دریافت می شود بابت قیمت تمام شده زیربنا ها بر مبنای فهرست بهای سازمان مدیریت برنامه ریزی كشور با اقساط سه الی چهارساله و پیش پرداخت بین 5تا 30 درصد است كه به مردم وسرمایه گذاران واگذارمی كنیم.
وی یادآورشد كه امتیازات بسیار خوبی جهت استقرار صنایع درشهرك ها نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی وجود دارد و دربخش های خدمات كه بیش از 200 شركت خدماتی در شهرك ها و نواحی صنعتی كشور شكل گرفته است.
وی افزود: این شركت ها تازه كار هستند و بر اساس اصل 44و خصوصی سازی شكل گرفته و در اول راه هستند و دچارمشكلات و با چالش هایی هستند.
یزدای در ادامه تبعیت ازفرماندهی واحد برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی درسال جاری را یك وظیفه برای مدیریت در بخش های مختلف دانست و گفت: به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری و تاكیدات رئیس جمهوری و مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی و فرماندهی كارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید همه باید برای تحقق این مهم بسیج شویم. همانگونه كه مقام معظم رهبری فرمودند باید فرماندهی واحد برای اقتصاد مقاومتی وجود داشته باشد اهمیت این كار درمقطع كنونی درحوزه اقتصادی چیزی كمتر از زمان دفاع مقدس نیست.
وی افزود: تحقق این اهداف و سیاست ها موكول به حمایت قوه مقننه، قوه قضاییه، تشكل های صنعتی، رسانه ها ومردم است.
وی گفت: مقام معظم رهبری در سال 92درالزامات اقتصاد مقاومتی فرمودند برآحاد ملت تكلیف است ازتولیدات داخلی استفاده كنند و همه باید با هم در این خصوص مشاركت كنیم.
یزدانی خاطرنشان كرد: درسال اقتصاد مقاومتی هستیم و امسال این مهم برجسته تر شده است و امسال با شعار مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی و اقدام وعمل نامگذاری شده باید حركتی با سرعت بیش ازگذشته انجام شود تا به این ماموریت مهم جامه عمل بپوشانیم.
وی درخصوص ظرفیت های استان البرز افزود: این استان كه منقطع ازاستان تهران است و قطب های مهم صنعتی كه درآن وجود دارد بیش از سه هزار و 300 واحد صنعتی در آن استقرار دارد كه دارای پروانه بهره برداری هستند.
وی یادآورشد: نزدیك به سه هزار و 300 پرونده مجوز تاسیس دراین استان داده شده كه نشانه افق روشن است كه در آینده نزدیك شاهد كاهش نرخ بیكاری وبهبود معیشت مردم خواهیم بود.
یزدانی گفت: دستور العملی كه امسال برای همه شهرك ها و نواحی داریم امتیازات بسیاری خوبی پیش بینی كردیم و قیمت ها را ازابتدای سال تصویب شده است.
این مسئول افزود: ظرفیت های وزارت صنعت، معدن تجارت در بعد صندوق های تحت پوشش است كه پنج صندوق حمایتی تحت پوشش دارد كه مهمترین آن صندوق ضمانت صادرات است كه دراین استان پتانسیل بسیار بالایی دارد واز پنج صندوق چهارصندوق دراستان البرز كاربرد دارد.
وی گفت: فقط صندوق توسعه صنایع دریایی است كه مستقیم كاربرد ندارد كه قراراست كه درهرمزگان یك شهرك دریایی دراینده نزدیك ایجاد شود.
در این مراسم از زحمات گودرز رضایی تقدیر و جهانگیر شاه مرادی به عنوان مدیر شركت شهرك های صنعتی استان البرز معرفی شد.
2098/1535