بيانيه وزارت امور خارجه درباره اعلام نتايج همه پرسي بريتانيا در زمينه خروج از اتحاديه اروپايي

تهران- ايرنا- وزارت امور خارجه كشورمان درباره اعلام نتايج همه پرسي بريتانيا در زمينه خروج از اتحاديه اروپايي بيانيه اي صادر كرد.

به گزارش ايرنا به نقل از اداره كل ديپلماسي رسانه اي وزارت امور خارجه، در اين بيانيه آمده است: جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك نظام مردم سالار به راي مردم بريتانيا در زمينه خروج از اتحاديه اروپايي احترام گذاشته و آن را در مسير خواست اكثريت مردم آن كشور در تنظيم روابط خارجي خود قلمداد مي كند.
جمهوري اسلامي ايران همواره خواهان گسترش روابط با كشورهاي اروپايي بر مبناي احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلي يكديگر بوده و خروج بريتانيا از اتحاديه اروپايي تغييري در رويكرد جموري اسلامي ايران نسبت به آن كشور ايجاد نخواهد كرد.
اين در حالي است كه همه پرسي جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا، روز گذشته (پنجشنبه) در اين كشور برگزار شد و بيش از 50 درصد از شركت كنندگان در همه پرسي به خروج انگليس از اتحاديه مزبور، رأي مثبت دادند.
انگليس در دهه 70 ميلادي به عضويت اتحاديه اروپا درآمد. اين اتحاديه در آن سال ها، اتحاديه اقتصادي اروپا نام داشت و بعدها به اتحاديه اروپا تغيير نام داد.
همزمان با خروج انگليس از اتحاديه اروپا، شوك بسيار بزرگي به بازارهاي سهام و ارزي جهان وارد شد .
پوند انگليس روز جمعه يكي از بدترين روزهاي تاريخ خود را با كاهش بيش از 10 درصدي ارزش خود را تجربه كرد. مقاماتي مانند رئيس صندوق بين المللي پول، بانك مركزي آمريكا و بانك انگليس پيشتر هشدار داده بودند كه خروج انگليس از اتحاديه اروپا براي تمام اقتصاد جهان لرزه هايي به دنبال خواهد داشت، اقتصادي كه با كندي در حال گذار از بحراني است كه از سال 2008 ميلادي آغاز شد.
شبد**1953 ** 1095