حمله شديد اللحن ارگان حزب حاكم چين به آمريكا

پكن - ايرنا - مهمترين ارگان حزب حاكم كمونيست چين روز جمعه به آمريكا هشدار داد كه در انديشه سنجش صبوري چين نباشد و بداند پكن براي حراست از حق حاكميت خود هر اقدامي كه لازم باشد، صورت خواهد داد.

به گزارش ايرنا، هشدار كم سابقه روزنامه «مردم» چين در شرايطي اعلام مي شود كه گروهي از ناوهاي هواپيمابر هسته اي و جنگي و همچنين چند فروند زيردريايي آمريكا براي برگزاري رزمايش مشترك با مانيل، چند روزي است كه وارد درياي فيليپين شده اند.
در همين حال چين به شدت به اين اقدامات اعتراض كرده و رسانه هاي گروهي اين كشور نيز به طور يكپارچه آمريكا را به نظامي كردن درياي جنوبي متهم كرده اند.
در اين ميان نشريه ارگاني «مردم» در مطلبي شديد اللحن آورده است: آمريكايي ها بايد خيلي روشن مسائل را درك كنند و متوجه باشند كه چين در زمينه تماميت ارضي و حق حاكميت با كسي سازش نمي كند.
نشريه مي نويسد كه ما براي هر حادثه اي در درياي جنوبي خود را آماده كرده ايم و وقتي لازم باشد تدابير مناسب اتخاذ خواهيم كرد.
در گزارش اين نشريه آمده است: حتي اگر ذره اي از زمين هاي جزيره اي درياي جنوبي متعلق به چين باشد از آن حراست خواهد شد و آنها كه فكر مي كنند مي توانند به جزاير متعلق به چين و زمين هاي اين كشور در درياي جنوبي دست اندازي كنند، در رويا بسر مي برند.
در ادامه مطلب يادآور شده كه چين از حقوق دريايي در اين منطقه حراست مي كند و هرگز اجازه نمي دهد تماميت ارضي اش خدشه دار شود.
مردم همچنين با اشاره تلويحي به كشور فيليپين تاكيد كرد كه چين اجازه نمي دهد برخي با قانون داوري بين المللي (لاهه) به حق حاكميت، تماميت ارضي و منافع ملي اين كشور در درياي جنوبي تعرض كنند.
فيليپين در خصوص ماليكت بر بخشي از درياي جنوبي با چين دچار منازعه است و به همين خاطر در فروردين ماه سال 93 از پكن به دادگاه بين المللي لاهه شكايت كرد.
روزنامه چيني همچنين از آمريكا به عنوان يك قدرت برتري جو ياد كرده كه از آن سوي دنيا وارد درياي جنوبي شده و بر خلاف گفته هاي خود، در حال بي ثبات كردن و سلطه بر منطقه است.
آساق**231**1597