انفجار درخط واردات برق عراق از ايران

تهران-ايرنا- ‌وزارت نيروي عراق از هدف انفجار قرار گرفتن سه برج در خط برقرساني از ايران به استان ديالي خبر داد. ‌

به گزارش الشرق الاوسط وزارت نيروي عراق با بيان اين خبر افزود: سه پست انتقال برق فشار قوي در مسير مرساد ديالي در منطقه كباشي در استان ديالي واقع در شمال شرق عراق پنج شنبه هدف عمليات تخريبي واقع شد.
اين پايگاه خبري به نقل از مصعب المدرس سخنگوي وزارت نيروي عراق افزود: افراد خرابكار در زيراين سه پست برق بمب كار گذاشته بودند كه با منفجر شدن آنها خساراتي به پست هاي مذكور وارد شد كه در خط انتقال برق و ارداتي از ايران به عراق فعال بودند ولي با وجود اين انفجارها خط مذكور از مدار خارج نشد و همچنان در مدار است.
وي اظهار داشت: وزيرنيروي عراق دستور تعمير و نوسازي قسمت هاي تخريب شده خط مذكور را داده و مسوولان مربوطه به سرعت فعاليت لازم را دراين زمينه آغاز كرده اند.
وي اضافه كرد: خط واردات برق فشار قوي مرساد –ديالي 400مگاوات برق را از ايران به عراق منتقل مي كند و يكي از چهار خط واردات برق ازايران است و پيش از اين نيز هدف عمليات تخريبي قرار گرفته بود.
سخنگوي وزارت نيروي عراق ادامه داد: شبكه ملي توليد برق كشور به سطح توليد 13هزار و 710 مگاوات رسيده كه ركوردي جديد است و مردم در بغداد و ساير استان ها روزانه بين 16تا 24 ساعت برق دارند.
در هفته آينده نيز توليد برق كشور با وارد شدن واحدهاي جديد توليدبرق به 14هزار مكاوات مي رسد.
وي از شهروندان خواست رعايت الگوي مصرف صحيح با وزارت متبوعش همكاري كنند تا در روزهاي گرم تابستان كمتر با قطعي برق مواجه شوند.
شبك ۶۰۰۲ **1917