شهرداري ها نبايد به مساله زباله نگاه اقتصادي داشته باشند

سنندج- ايرنا- مسوول موسسه بازيافت كردستان گفت: شهرداري هاي استان كردستان نبايد به مساله زباله و پسماند نگاه اقتصادي صرف داشته باشند.

به گزارش خبرنگار ايرنا، فريبا رضايي روز چهارشنبه در كارگروه پسماند استان كردستان در سنندج افزود: حسن نظر شهرداري ها در زمينه كنترل زباله ها بسيار مهم است و ما در بسياري مواقع ديده ايم كه شهرداري ها ميزان بهره اقتصادي طرح هاي مرتبط با زباله را در اولويت قرار داده اند.
وي اظهار كرد: كنترل پسماندها نگاه پيشگيرانه به تخريب و آلودگي هاي زيست محيطي را مي طلبد.
وي به منطقه اي كردن مديريت پسماند در استان اشاره كرد و گفت: در اين طرح ديواندره و بيجار يك منطقه، سقز يك منطقه، بانه يك منطقه، مريوان و سروآباد يك منطقه، و سنندج، كامياران، قروه و دهگلان نيز يك منطقه جدا را شكل مي دهند.
رضايي گفت: مي توان از تجربيات كشورهاي ديگر در حوزه پسماند بهره گرفت كه متاسفانه ما اين تجربيات را ناديده مي گيريم.
وي ديواندره را داراي بيشترين مخاطره زيست محيطي دانست و افزود: در سايت پسماند ديواندره كمترين فاصله با مناطق مسكوني وجود دارد و ماشين آلات كم جمع آوري زباله نيز مزيد بر مشكل شده است.
او تاكيد كرد: محل دفن زباله (landfill) هيچكدام از سايت هاي پسماند استان استانداردهاي مهندسي و بهداشتي را ندارد.
سرپرست دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري كردستان نيز در اين كارگروه گفت: براي هر روستا محل دفن موقت زباله در نظر گرفته شده است كه در برخي از اين محل ها فنس كشي صورت گرفته است.
كوروش مرادي افزود: در نظر داريم اين شيوه را تغيير دهيم و براي هر بخش دو الي سه جايگاه دفن زباله در نظر بگيريم.
او اظهار كرد: در جمع آوري زباله روستاها مشكل خاصي نداريم و به تازگي نيز سه دستگاه خودروي جمع آوري زباله به روستاهاي شهرستان هاي مريوان، سروآباد و سقز اختصاص داده شده است كه به زودي تحويل داده مي شود.
مرادي ادامه داد: در سال 95 اعتباري براي پسماند روستاها اختصاص داده شد اما هنوز دستورالعمل نحوه توزيع آن ارسال نشده است.
وي گفت: بعضي از شهرداري ها كه جايگاه دفن زباله آنها به برخي از روستاها نزديك است به ما اجازه نمي دهند كه از اين جايگاه استفاده كنيم.
رييس سازمان بازيافت شهرداري سنندج نيز در اين كارگروه گفت: در سنندج روزانه 400 تُن زباله توليد مي شود كه در اين آمار روستاهاي تا شعاع 20 كيلومتري شهر سنندج نيز وجود دارد.
غفوري افزود: 150 تُن از اين ميزان به كارخانه بازيافت شهرداري ارسال مي شود كه پس از تفكيك زباله هاي تر و خشك، زباله هاي تر به كمپوست تبديل و زباله هاي خشك نيز فروخته مي شود.
وي به طرح شهرداري براي تهيه گازوئيل يورو 4 از زباله اشاره كرد و گفت: ميزان 220 ميليارد ريال براي اين سرمايه گذاري اين طرح نياز است كه در حال مذاكره با سرمايه گذاري براي اين طرح هستيم.
او افزود: هفته آينده عقد قرارداد و تفاهم نامه با اين سرمايه گذار انجام خواهد شد.
غفوري با اشاره به اينكه قرار است ظرف يك سال اين طرح اجرايي شود، اظهار كرد: مشكل كوچكي وجود دارد كه آن هم دشواري تهيه برخي از قطعات اين واحد به دليل مشكلات تحريمي است.
6108/1904