يك استاد دانشگاه: دلسوزان ايران از گياهان 'تراريخته' استفاده نمي كنند

اصفهان-ايرنا- عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس تاكيد كرد: دلسوزان ايران از گياهان 'تراريخته' استفاده نمي كنند.

محصولات تراريخته 'Genetically Modified Organisms' از طريق مهندسي و اصلاح ژن‌هاي يك ارگانيسم به دست مي‌آيد و در اين اصلاح ژنتيكي 'دي.ان.اي' (DNA) موجودات با استفاده از روش‌هايي تغيير مي‌يابد.'دي ‌ان ‌اي' پس از ايجاد تغيير در خارج از بدن يك موجود يا گياه، به درون سلول‌هاي آن منتقل مي‌شود، به نحوي كه بتواند به جزيي از 'دي ‌ان ‌اي' آن موجود تبديل شود و اين تغيير مي‌تواند موجب توليد فراورده‌هايي شود كه ويژگي هاي جديدي دارند و آن را به نسل‌هاي بعدي انتقال مي دهند.
به گزارش روز سه شنبه ايرنا به نقل از روابط عمومي اتاق بازرگاني اصفهان، مجتبي خيام نكويي در سومين جلسه كميسيون كشاورزي اتاق اصفهان افزود: در حالي ايران مي خواهد به سمت توليدات گياهان تراريخته بخصوص توليد برنج تراريخته برود كه هيچ كشوري در دنيا جرات چنين كاري را به خود نداده است و بايد توجه داشت كه هر كس دلش به حال ايران مي سوزد از اين نوع گياهان استفاده نمي كند.
وي يادآور شد: آنچه باعث طرح توليد گياهان تراريخته در كشور ما شده تاكيد برنامه ششم توسعه بر كشت اين نوع گياهان است در حالي كه بسياري از كشورها از جمله چين با وجود داشتن فناوري آن از توليد چنين گياهاني براي مردم خود احتراز مي كنند.
وي تاكيد كرد: اگر ما دو بُعد مديريت و ارزيابي ريسك را در استفاده از اين گياهان بررسي كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه توليد گياهان تراريخته به نفع سلامت مردم نيست.
خيام نكويي، مسائل مرتبط با كشاورزي را نوعي جنگ نامرئي دانست و گفت: اهميت اين موضوع بگونه اي است كه حتي دشمن مي تواند از طريق گياهان و محصولات گياهي فاقد كيفيت و شايد تراريخته، جمعيت و سلامت مردم ايران را به خطر انداخته و به اقتدار ايران خدشه وارد كند.
وي تاكيد كرد: بايد از واردات گياهان تراريخته جلوگيري كرد.
خيام نكويي گفت: سلامت مردم بر همه چيز اولويت دارد و نبايد بدون مطالعه، آزمايش اساسي و توجه لازم در عرصه هاي كشاورزي اقدامي انجام شود، زيرا محصولات كشاورزي سلامت يك جامعه را تحت تاثير قرار مي دهد.
رئيس كميسيون كشاورزي، آب و محيط زيست اتاق بازرگاني اصفهان نيز در اين نشست، گياهان تراريخته را يكي از چالش هاي كشاورزي ايران و جهان دانست و
افزود: با اين وجود، عده اي بدون آنكه در باره اين نوع گياهان اطلاعات لازم را داشته باشند، بدنبال رونق آن هستند.
حميدرضا قلمكاري هشدار داد: در صورت بي توجهي به اين موضوع، سلامت جامعه و مصرف كنندگان ممكن است بشدت در معرض تهديد قرار بگيرد.
وي افزود: بسياري از كشورها توجه ويژه اي نسبت به كشاورزي دارند مشكلات اين صنعت را بصورت علمي و با نگاه فراملي دنبال و براي حل آن تلاش مي كنند.
قلمكاري اظهار كرد: پيگيري مساله گياهان تراريخته، رسالت كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني اصفهان است و تشكيل يك دبيرخانه دائمي گياهان تراريخته متشكل از متخصصان اين حوزه در راه انجام اين رسالت گام مثبتي محسوب مي شود.
وي با ابراز نگراني از تاثير اين نوع گياهان بر محيط زيست افزود: گياه تراريخته مي تواند اقليم و محيط زيست يك منطقه را بكلي تغيير دهد و طبق آمار جهاني اين نوع گياهان افزايش توليد قابل توجهي نداشته و اين مهم در توليد پنبه تراريخته شده در پاكستان و بوركينافاسو نيز بخوبي ثابت شده است.
عضو گروه پژوهش فرهنگستان علوم پزشكي نيز در اين جلسه گفت: 33 سال از توليد گياهان تراريخته با استفاده از علم بيوتكنولوژي مي گذرد و اكنون در حالي كه همه دنيا از ميزان توليد گياهان تراريخته ي خود كاسته اند ما بدنبال افزايش آن هستيم كه بسيار جاي تامل دارد.
سيدمهدي سيدي، گياهان تراريخته را در دو نوع مقاوم به حشره و مقاوم به آفت كُش عنوان كرد و افزود: بر اساس يافته هاي علمي هر اقليم حشرات مخصوص به خود و البته نژادهاي انساني منحصر به فرد دارد و به همين دليل نمي توان گفت كه يك گياه تراريخته شده مي تواند در تمام دنيا رشد و كيفيت مطلوب داشته باشد.
وي تاكيد كرد: اين گياهان اصلاً به اروپا ورود نكرده و كشورهاي پيشرفته توليد گياهان تراريخته را فراموش كرده اند و بسوي تغيير ژن هاي گياهي حركت مي كنند.
سيدي اظهار كرد: اين در حالي است كه بر اساس برنامه ششم توسعه بايد يك ميليون هكتار از اراضي كشاورزي ايران به كشت گياهان تراريخته اختصاص يابد.
د/6027/7153