۱ تیر ۱۳۹۵،‏ ۱۳:۳۰
کد خبر: 82120923
۰ نفر
هوش مصنوعي در خدمت تشخيص سرطان

تهران- ايرنا- محققان يك سيستم جديد هوش مصنوعي ابداع كرده اند كه در زمينه تشخيص دقيق تر سرطان سينه از روي تصوير، به پاتولوژيست ها كمك مي كند.

به گزارش روز سه شنبه گروه علمي ايرنا از پايگاه اينترنتي مديكال نيوز تودي، آزمايش اين سيستم هوش مصنوعي در يك نشست علمي نشان داد كه به واسطه آن، دقت تشخيص بيماري توسط پاتولوژيست از 96 به 99.5 درصد افزايش مي يابد.
اندرو بك استاديار پاتولوژي در دانشكده پزشكي هاروارد كه رياست تيم تحقيق را به عهده داشت، با اشاره به اين كه اين سيستم هوش مصنوعي بر اساس يادگيري عميق است، گفت: در اين سيستم از يك الگوريتم يادگيري ماشيني براي طيف وسيعي از اپليكيشن ها از جمله تشخيص گفتار و تشخيص تصوير استفاده مي شود.
به واقع، پژوهشگران براي تشخيص دقيق تر بيماري، در پي دستيابي به روش هايي از هوش مصنوعي هستند كه تفسير تصاوير پاتولوژي را به رايانه ها آموزش مي دهند.
رويكردي كه محققان استفاده مي كنند بر اساس آموزش به كامپيوترها در زمينه تفسير الگوهاي پيچيده مشاهده شده در تصاوير پاتولوژي از طريق ساخت شبكه هاي عصبي مصنوعي چند لايه است.
تصور مي شود كه اين رويه مشابه روش فراگيري باشد كه در لايه هاي عصبي در نئوكورتكس مغز صورت مي گيرد، منطقه اي كه فكر كردن در آنجا رخ مي دهد.
محققان در جريان آزمايش اين سيستم هوش مصنوعي، تصاوير غدد لنفاوي را براي تشخيص شواهدي از سرطان سينه با استفاده از اين سيستم بررسي كردند.
اين آزمايش نشان داد كه اين سيستم هوش مصنوعي به خودي خود در 92 درصد موارد وجود سرطان را به درستي تشخيص مي دهد كه تنها چهار امتياز كمتر از دقت 96 درصدي بدست آمده توسط يك پاتولوژيست انسان است.
اما پروفسور بك خاطرنشان كرد، زماني كه تحليل هاي پاتولوژيست با روش تسخيصي محاسباتي خودكار ما تركيب مي شود، نتيجه تقويت 99.5 درصدي ميزان دقت مي شود.
'Gعلمي**2038**2017