فرماندار رامسر به پائين بودن سن اعتياد در جامعه هشدار داد

نوشهر - ايرنا - فرماندار شهرستان رامسر با اشاره به گسترش مصرف مواد مخدر صنعتي و سنتي در جامعه ، نسبت به پائين بودن سن اعتياد به مواد مخدر در جامعه هشدار داد.

حسين سروري روز دوشنبه در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر در فرمانداري رامسر بدون ارائه آمار سن پائين مصرف كنندگان مواد مخدر افزود : براي جلوگيري از گسترش موادمخدر در ميان جوانان و نوجوانان جامعه بايد فرهنگ سازي شود و خانواده ها و خصوصا نوجوانان و جوانان را با مضرات اين پديده خانمانسوز اشنا كرد.
وي با بيان اينكه كاهش آسيب هاي اجتماعي از سياست ها و راهبردهاي دولت و وزارت كشوراست ، خاطر نشان كرد: برنامه ها فعاليت هاي آگاه سازي بايد در دانشگاه ها ، مساجد ، خوابگاه هاي دانشجويي و بويژه در مدارس برنامه ريزي و اجرايي شود.
فرماندار رامسر خاطر نشان كرد : ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان بايد از بحث شعار خارج و به سمت عمل پيش برود و با برنامه ريزي مناسبت سالانه حداقل پنج درصد از ميزان مصرف مواد مخدر كاهش پيدا كند.
سروري تاكيد كرد براي دستيابي به اين مهم بايد همه مردم ، مربيان ، دستگاه هاي اجرايي و صدا و سيما نيز پاي كار بيايند.
به گفته وي ، ايجاد روحيه نشاط و شادابي در ميان مردم ، فراهم كردن امكانات و فعاليتهاي ورزشي براي نوجوانان و جوانان اجراي برنامه اي مختلف فرهنگي در طول سال به كاهش مصرف مواد مخدر در جامعه كمك مي كند.
وي همچنين خطاب به مسئولان نيروهاي انتظامي شهرستان گفت: اقدامات شناسايي عاملين ورود و توزيع كنندگان و همچنين پاكسازي مناطقه آلوده را در اولويت برنامه هاي كاري خودشان قرار دهند .
در اين جلسه اعضاد ستاد نقطه نظرات خودشان در ارتباط با فرهنگ سازي در جامعه و مبارزه با توزيع كنندگان مواد مخدر بيان كردند.
/1602/7515/1654