كشورهاي اروپائي از اخراج پناهندگان خودداري كنند

كابل - ايرنا - رئيس كميسارياي عالي امور پناهندگان سازمان ملل با ابراز خرسندي از اينكه در روز جهاني مهاجران به افغانستان سفر كرده است ، از كشورهاي جهان خواست تا به پديده مهاجرت معقولانه بنگرند و از اخراج اجباري پناهجويان از جمله پناهجويان افغان از كشورهاي اروپائي خودداري كنند.

به گزارش ايرنا ، «فيليپو گراندي» روز دوشنبه در نشست خبري در كابل گفت كه كميسارياي عالي امور پناهندگان سازمان ملل هنوز درباره اخراج اجباري پناهجويان از يونان به تركيه به نتيجه نرسيده و گفت وگوهاي ما در اين زمينه با يونان ادامه دارد تا از اخراج اجباري آنان به تركيه جلوگيري شود و حقوق پناهجوياني كه پذيرفته نمي شوند، به طور كامل رعايت شود.
وي درعين حال گفت كه تقاضاي پناهندگي بيش از 50 درصد اتباع افغان در كشورهاي اروپائي پذيرفته نمي شود و ديدگاه جامعه جهاني و حكومت افغانستان درباره پناهجويان يكسان است و ما درحال گفت وگو براي كمك به بازگشت خوب و مسئولانه مهاجران افغان از كشورهاي اروپائي به كشورشان هستيم.
'گراندي' گفت كه پيش از سفر به افغانستان، به كشورهاي پاكستان و ايران مسافرت كرده و با مقام هاي ارشد اين دو كشور درباره وضعيت مهاجران گفت و گو كرده و از كمك هاي سخاوتمندانه آنان درقبال پناهجويان قدرداني كرده و از اسلام آباد نيز مي خواهد كه در كنار كمك هاي سخاوتمندانه خود به مهاجران افغان، از اخراج اجباري آنان خودداري كند.
دولت اسلام آباد در سه روز گذشته 340 نفر از پناهجويان افغان را دستگير كرده و خواستار بازگشت آبرومندانه آنان به افغانستان شده و اعلام كرده است كه پاكستان ديگر نمي تواند پناهجويان افغان را بپذيرد.
رئيس كميسارياي عالي امور پناهندگان سازمان ملل در اين نشست خبري، تصميم يكجانبه كشورها براي كمك به پديده مهاجرت در جهان را سودمند ندانست و گفت كه حل معضل پناهندگان مسئوليت جامعه جهاني است و كشورها بايد به صورت هماهنگ براي حل آن كوشش كنند.
'گراندي' كه كمتر از شش ماه قبل به اين سمت منصوب شده است، موضوع آوارگان داخلي افغانستان را يكي ديگر از مشكلات افغانستان دانست و گفت كه كوشش خواهد كرد تا علاوه بر مساله پناهجويان افغان در جهان، به بهبود وضعيت آوارگان داخلي نيز كمك كند.
پيش از نشست خبري رئيس كميسارياي عالي امور پناهندگان سازمان ملل، «سيد حسين عالمي بلخي» وزير امور مهاجران افغانستان به مناسبت روز جهاني مهاجران گفت كه ايجاد زمينه بازگشت پناهجويان افغان به كشورشان از اولويت هاي دولت وحدت ملي است، اما بازگشت آنان بايد در چارچوب تفاهم نامه ها و موازين بين المللي صورت گيرد و از اخراج اجباري پناهجوبان خودداري شود.
اساق**291**1610**1392