ايران مقابله با پديده گرد و غبار را جهاني كرد

تهران- ايرنا- رئيس مركز امور بين الملل و كنوانسيون هاي سازمان حفاظت محيط زيست گفت: شكل گيري و تصويب قطعنامه هاي مختلف بين المللي در خصوص مقابله با پديده گرد و غبار در سطح جهاني با ابتكار عمل و پيشگامي ايران، سبب جلب توجه بين المللي و آغاز اقدامات در اين حوزه شد.

به گزارش روز يكشنبه گروه علمي ايرنا از سازمان حفاظت محيط زيست، مجيد شفيع پور افزود: سازمان حفاظت محيط زيست همواره با دريافت آخرين مسيرهاي برخواست، حركت، انتقال و فرونشست توفان هاي گرد و غبار، علاوه بر اقدام از طريق تمام مراكز و مجموعه هاي استاني و منطقه اي در مقياس ملي، در سطح بين المللي نيز با انعكاس اين اطلاعات به وزارت امور خارجه، اقدام هاي لازم از مجاري ديپلماتيك را پيگيري مي كند.
رئيس مركز امور بين الملل و كنوانسيون هاي سازمان حفاظت محيط زيست اشاره اي هم به توفان هاي گرد و غبار اخير در كشور داشت و اظهار كرد: با توجه به پتانسيل شكل گيري توفان هاي گرد و غبار برخواسته از كشورهاي منطقه به ويژه كانون هاي انتشار گرد و غبار در كشورهاي عراق، عربستان، سوريه و اردن كه استان هاي غربي و جنوب غربي ايران را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد و حتي در مواردي پايتخت را نيز متاثر مي كند، رديابي ها و تصاوير ماهواره اي ثبت شده به منظور ايجاد همگرايي عملي ميان كشورهاي منطقه به دفتر محيط زيست بين المللي و توسعه پايدار وزارت امور خارجه انعكاس داده شد.
وي با تاكيد بر اينكه اقدامات صورت گرفته در خصوص مقابله با پديده گرد و غبار در سطح ملي و بين المللي نتيجه تلاش و همكاري وزارت امور خارجه و سازمان حفاظت محيط زيست است، تصريح كرد: پيگيري ها و تلاش هاي صورت گرفته منجر به صدور قطعنامه هايي در مجامع بين المللي شد كه علاوه بر تشديد اهتمام كشورهاي درگير براي مقابله با رشد فزاينده كانون هاي اين پديده، موضوع به سازمان هاي مالي و نهادهاي مشابه، همچنين نهاد تخصصي موضوع مقابله با بيابان زايي جهت انجام اقدامات موثر انعكاس يافت.

*** چالش جهاني گرد و غبار
شفيع پور ضمن يادآوري اين موضوع كه چالش توفان هاي گرد و غبار امروز چالشي ملي، منطقه اي يا قاره اي نيست، خاطرنشان كرد: بخش وسيعي از دنيا امروزه با چالش اين توفان ها و اثرات منفي آن مواجه شده است.
وي ادامه داد: اينگونه رخدادها به عنوان معضلاتي چندبعدي شناخته مي شوند كه اثرات سوء آن بر حوزه هاي مختلف همچون بهداشت و سلامت عمومي، تخريب خاك حاصلخيز و تهديد امنيت غذايي، كاهش منابع آب هاي تجديدپذير قابل استفاده، آشكار شده و خسارات زيست محيطي و اقتصادي آن به عنوان يكي از مهمترين عوامل خلل برانگيز در زندگي جاري جوامع بزرگ جهان اعم از توسعه يافته و در حال توسعه در حال رشد و نمو است.
رئيس مركز امور بين الملل و كنوانسيون هاي سازمان حفاظت محيط زيست افزود: در حال حاضر منطقه غرب آسيا و برخي كشورهاي خاور دور همچون چين، كره جنوبي و ژاپن، استراليا و زلاندنو در اقيانوسيه، بالغ بر 15 كشور در شمال و مركز آفريقا از اثرات سوء اين چالش جهاني رنج مي برند.

*** تاثيرپذيري اروپا از توفان هاي گرد و غباري در آسيا
وي گفت: بارها تاكيد شده است كه چالش ها و مسائل محيط زيست موضوع فرامرزي است و اين موضوع در خصوص چالش گرد و غبار به خوبي آشكار شده است به گونه اي كه به طور نمونه امروز شاهد تاثيرگذاري كانون هاي انتشار گرد و غبار ايالات متحده بر كانادا يا تداوم انتقال اين توفان ها از آفريقا تا آمريكاي لاتين و حتي در پاره اي اوقات، تاثيرپذيري غرب و شمال غرب اروپا از توفان هاي گرد و غباري برخواسته از منطقه غرب آسيا و شمال آفريقا هستيم.
شفيع پور خاطرنشان كرد: در حال حاضر گرد و غبار يكي از بحران ها و معضلات مهم زيست محيطي در دنيا محسوب مي شود و همين امر منجر به پيشنهاد ايران براي تصويب قطعنامه هاي بين المللي در اين زمينه و جلب همكاري كشورهاي عضو مجامع جهاني براي مقابله با پديده گرد و غبار شد.
رئيس مركز امور بين الملل و كنوانسيون هاي سازمان حفاظت محيط زيست با يادآوري اين موضوع كه نخستين قطعنامه جهاني مقابله با گرد و غبار، قطعنامه مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد در آذرماه سال 94 بود، تاكيد كرد: بر اساس اين قطعنامه دبيركل سازمان ملل مكلف به پيگيري براي ارائه گزارشي جامع در خصوص كانون هاي توليد و انتشار گرد و غبار در سطح جهان، نحوه گردش و چرخش اين توفان ها در اتمسفر و خسارات ناشي از آن ها به مجمع عمومي سازمان ملل متحد شد.
وي گنجاندن موضوع گرد و غبار در قطعنامه تالاب ها و مديريت بلاياي كنوانسيون رامسر در اوايل سال 2015 ميلادي را يكي ديگر از نتايج تلاش هاي بين المللي ايران براي جلب نگاه جهاني به موضوع گرد و غبار برشمرد و گفت: بر اين اساس، موضوع گرد و غبار به منظور كنترل و كاهش اثرات مخرب آن در برنامه مديريتي اكوسيستم ها وارد شد.

*** الزام كشورهاي آسيا و اقيانوسيه به تقليل كانون هاي انتشار گرد و غبار
شفيع پور با اشاره به دو اقدام اخير ايران در اين زمينه گفت: طي دو اقدام گسترده و عميقي كه ماه گذشته محقق شد، موضوع توفان هاي گرد و غبار در قالب قطعنامه اي در تاريخ 19 ماه مه حدود يك ماه پيش براي مقياس منطقه اي آسيا و اقيانوسيه به تصويب رسيد.
وي ادامه داد: بر اين اساس، مقرر شد تمهيداتي براي شكل گيري برنامه هاي اقدام منطقه اي در منطقه هاي مختلف متاثر از اين چالش فرامرزي بزرگ در آسيا و اقيانوسيه درنظرگرفته شود و كشورهاي مختلف درگير با اين پديده مكلف شوند موضوع را در دو سطح تبادل اطلاعات از منظر اطلاعات بلاياي طبيعي كه برخواستن اينگونه توفان ها در اين طبقه از بلايا قرار مي گيرد و از منظر امدادرساني و تثبيت كه به تقليل كانون هاي انتشار گرد و غبار منتهي مي شود، پيگيري كنند.
رئيس مركز امور بين الملل و كنوانسيون هاي سازمان حفاظت محيط زيست افزود: پس از اين قطعنامه كه همزمان با برگزاري اجلاس اسكاپ در بانكوك اخذ شد، قطعنامه ديگري در دومين مجمع محيط زيست سازمان ملل متحد در روز 7 خردادماه مصادف با 27 ماه مه سال 2016 به تصويب رسيد.
وي ادامه داد: در قطعنامه دوم، با توجه به اينكه برنامه محيط زيست ملل متحد (يونپ) مرجع اصلي صلاحيت دار براي سياست گذاري و نظارت در خصوص مسائل محيط زيستي و تسهيل اجراي برنامه هاي زيست محيطي توسعه پايدار در گستره جهاني است و طرح چالش گرد و غبار در سطوح مختلف سياست گذاري و اجرايي اين برنامه بايد مورد پيگيري و اقدام قرار گيرد، اقدامات ايران از اين طريق پيگيري شد.
شفيع پور خاطرنشان كرد: در قطعنامه اخير دومين مجمع محيط زيست سازمان ملل متحد، گسترش سطح همكاري ها به ويژه با تاكيد بر تعيين تامين كنندگان منابع مالي كشورها براي انجام حركت هاي منطقه اي مورد توجه قرار گرفت.
رئيس مركز امور بين الملل و كنوانسيون هاي سازمان حفاظت محيط زيست بانك توسعه اسلامي، بانك توسعه آسيايي و ساير مجموعه هاي مشابه را از جمله تامين كنندگان پاره اي از نيازهاي مالي كشورها در حركت هاي منطقه اي مقابله با گرد و غبار دانست و خاطرنشان كرد: اين قطعنامه مهم جهاني با اهتمام جدي هيات اعزامي از سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت امور خارجه ايران در روز هفتم خردادماه سال جاري در كنيا در قالب قطعنامه هاي مصوب دومين مجمع محيط زيست ملل متحد شكل گرفت.
وي قطعنامه مصوب دومين مجمع محيط زيست ملل متحد در زمينه گرد و غبار را از جمله مهمترين تلاش هاي ايران در مقياس بين المللي و منطقه اي برشمرد و اظهار كرد: اين قطعنامه، پشتيبان حركت هاي سازمان يافته تمامي كشورهايي است كه به نحوي در انتشار و يا دريافت توفان هاي گرد و غبار و شن دخيل هستند و از جمله مزاياي آن تدوين تكاليفي براي دبيركل سازمان ملل متحد و مدير اجرايي برنامه محيط زيست اين سازمان ملل علاوه بر ساير نهادهاي بين دولي همچون كنوانسيون مقابله با بيابان زايي و ساختارهاي مترتب آن است.
شفيع پور ادامه داد: كاهش گستردگي و عمق توفان هاي گرد و غبار كه در وهله نخست سلامتي شهروندان را هدف قرار داده و سپس معضلاتي در سطوح مختلف همچون سطوح اجتماعي، اقتصادي و سياسي ايجاد كرده، از جمله اهداف اين قطعنامه است.
وي گفت: اقدامات بين المللي سازمان حفاظت محيط زيست هم راستا با اقدامات و ايفاي نقش اين سازمان در سطح داخلي از طريق اطلاع رساني به مراجع ملي بهداشتي و ديپلماتيك در كشور و تعيين ماموريت هايي براي دستگاه هايي مرتبط همچون وزارتخانه هاي كشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهاد كشاورزي از طريق سازمان جنگل ها و مراتع، امور خارجه، نفت و نيرو است و از اين رو انتظار مي رود به دنبال اين تلاش هاي منسجم و برنامه ريزي شده، شاهد نتايج و اثرات مثبت تدريجي براي كاهش و رفع توفان هاي گرد و غبار در كشور باشيم.
علمي 9014**1834