كلينيك فوق تخصصي جهرم به تجهيزات پزشكي جديد مجهز شد

شيراز- ايرنا- معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي جهرم گفت: مركز تصوير برداري كلينيك تخصصي و فوق تخصصي هنري جهرم به تجهيزات پزشكي جديد شامل ماموگرافي ديجيتال، راديولوژي ديجيتال و سونوگرافي مجهز شد.

رضا صحرايي، پنجشنبه در گفت و گو با ايرنا بيان داشت: دستگاه راديولوژي ديجيتال با هزينه سه ميليارد و 500 ميليون ريال از محل كمك هاي اهدايي مرحوم هنري خريداري شده است.
وي، در مورد راه‌اندازي نخستين دستگاه پيشرفته ماموگرافي ديجيتال در مركز تصويربرداري كلينيك تخصصي و فوق تخصصي هنري جهرم نيز گفت: اين دستگاه با مشاركت هيات امناي ارزي و همچنين درآمد حاصل از كلينيك هنري با اعتباري حدود 10 ميليارد ريال تهيه شده است.
صحرايي ادامه داد: همچنين با خريد يك دستگاه سونوگرافي كالر داپلر، بخش سونوگرافي مركز تصويربربرداري كلينيك تخصصي و فوق تخصصي هنري تجهيز و راه‌اندازي شده است.
او افزود: اين دستگاه سونوگرافي با همت مسئولان دانشگاه علوم پزشكي و مجموعه مديريت بيمارستان استاد مطهري جهرم خريداري شده است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي جهرم بيان داشت: با خريد دستگاه هاي نامبرده، زمان خدمات رساني به بيماران مراجعه كننده به اين كلينيك كوتاه تر و كيفيت اين خدمات نيز بهتر مي شود.
سونوگرافي داپلر براي اندازه گيري جريان خون و فشار خون استفاده مي شود.
اين نوع سونوگرافي به تشخيص مشكلاتي مانند لخته شدن خون، عملكرد ضعيف وريدها در رگ پا (نارسايي‌هاي وريدي)، نقص دريچه قلب و بيماري‌هاي مادرزادي قلبي، انسداد شرياني، كاهش گردش خون به پاها (بيماري عروق محيطي) عروق ورم كرده (آنوريسم) و باريك شدن عروق مانند آنچه ممكن است در گردن افراد ايجاد شود (تنگي شريان كاروتيد) كمك مي كند.
شهرستان جهرم در فاصله 193كيلومتري جنوب شرقي شيراز واقع شده است.
7369 /6118