ابلاغ تفاهم نامه حمايت از برنامه هاي كاهش مخاطرات و مديريت بحران

تهران - ايرنا - تفاهمنامه وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت بحران كشور در چارچوب حمايت از برنامه هاي كاهش مخاطرات و مديريت بحران بخش كشاورزي از سوي وزير جهاد كشاورزي براي اجرا ابلاغ شد.

به گزارش ايرنا از وزارتخانه يادشده، اين تفاهم نامه به منظور تقويت برنامه هاي كاهش مخاطرات و مديريت بحران بخش كشاورزي به رييسان و مديران موسسه ها، سازمان ها و شركت هاي مادر تخصصي، مسئولان سازمان جهاد كشاورزي استان ها، مديران كل دفاتر مستقل و صندوق بيمه كشاورزي ابلاغ شده است.
برپايه اين گزارش، تفاهمنامه مزبور كه توسط محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي ابلاغ شده، حاكي است : حمايت از طرح ها و برنامه هاي مديريت بحران و كاهش مخاطرات بخش كشاورزي از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت، ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و ماده (25) آيين نامه اجرايي آن، در چارچوب مفاد اين تفاهم نامه قابل طرح و پي گيري است.
براساس اين ابلاغيه، دفتر مديريت بحران و كاهش مخاطرات بخش كشاورزي نيز مرجع هماهنگي و پي گيري برنامه ها است.
بنابر اين گزارش، تفاهم نامه وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت بحران كشور موضوع تهيه و اجراي طرح هاي جامع خطرپذيري بخش كشاورزي در هر استان مطابق ماده( 5)آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور،طرح ها و برنامه هاي اولويت دار حمايت اعتباري براي پيش بيني، پيشگيري، مقابله، بازتواني و بازسازي آسيب هاي ناشي از انواع مخاطرات در بخش كشاورزي از محل منابع اعتباري وزارت جهاد كشاورزي و وزارت كشور (سازمان مديريت بحران كشور) به صورت مشترك در زير بخش هاي مختلف مورد توافق قرار گرفته است.
همچنين مسايلي از قبيل كاهش مخاطرات و مديريت بحران در بيماري هاي دام، طيور و آبزيان، آفات و بيماري هاي گياهي، جنگل ها و مراتع و اجراي عمليات آبخيزداري و آبخوان داري، خشكسالي و سرمازدگي در زيربخش هاي زراعت و باغباني و كاهش مخاطرات و مديريت بحران خشكسالي در مناطق عشايري از موضوع هاي مورد توافق در اين تفاهم نامه است.
وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت بحران كشور همچنين توافق كرده اند كه در اجراي طرح هاي ارتقاي بهره وري مصرف آب و مقابله با بحران كم آبي در بخش كشاورزي و همچنين توسعه بيمه كشاورزي، همكاري هاي مشترك انجام دهند.
به گزارش ايرنا، سيد محمد موسوي مدير كل دفتر مديريت بحران و كاهش مخاطرات بخش كشاورزي دهم خرداد ماه جاري اعلام كرد: تا كنون اعتباري از محل ماده (25) آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور در اختيار بخش كشاورزي قرار نگرفته است.
وي پيرامون ميانگين خسارات در زير بخش هاي كشاورزي در سال هاي 94- 1392 خاطر نشان كرد: ميانگين خسارات در اين سال ها به بخش زراعت 27 درصد، باغباني 44 درصد، دام، طيور و آبزيان هشت درصد، منابع طبيعي 19 درصد و آب و خاك دو درصد بود.
وي ميزان خسارات وارده بر اثر خشكسالي به بخش كشاورزي در سال هاي 94- 1392 را 41 درصد، سرمازدگي و يخبندان 35 درصد، سيل، طوفان و تگرگ 16 درصد، آفات دام و امراض پنج درصد و صاعقه و آتش سوزي را سه درصد اعلام كرد.
موسوي ميزان خسارات اعلام شده به سازمان مديريت بحران كشور از سوي بخش كشاورزي در سال 93 را حدود 80 هزار ميليارد ريال و در سال 94 نزديك به 73 هزار ميليارد ريال اعلام كرد.
اقتصام**9186 ** 1559

سرخط اخبار اقتصاد