۲۴ خرداد ۱۳۹۵،‏ ۷:۰۰
کد خبر: 82110172
۰ نفر
انفجار بیروت و بازار اتهام زنی ها

بیروت – ایرنا - « ابراهیم الامین» سردبیر روزنامه لبنانی « الاخبار» تاكید كرد كه « همه اطلاعات و داده ها حكایت دارند بانك « لبنان و المهجر» هدف انفجار تروریستی دیروز(یكشنبه) در مركز بیروت بوده است».

الامین در مقاله ای تحت عنوان « به سوی آرامش» كه در شماره امروز الاخبار منتشر شده است، نوشت: شیوه و مكان كارگذاشتن بمب و زمان انفجار نشان می دهد، كسانی كه پشت این عملیات جنایتكارانه ایستاده اند، هدفشان بیش از وارد كردن خسارت های مادی بوده است.
وی با بیان اینكه « لبنان سرزمین تحلیل های عجیب و غریب و اتهام زدن ها و ارزیابی های شتاب زده است»، خاطر نشان كرد: در كنار محكوم كردن این انفجار باید با حفظ آرامش و متهم نكردن شتاب زده طرف ها، اجازه دهند تا دستگاه های مربوطه بعد از تحقیقات سریع، نتیجه را اعلام كنند.
سردبیر الاخبار تصریح كرد: نتیجه گیری های سریع و ارزیابی های شتاب زده به وضوح انگشت اتهام را به سوی حزب الله نشانه رفته است و عنصر اصلی این اتهام زنی هم بر ایستادگی حزب الله درمقابل قانون مجازات های مالی آمریكا و متهم كردن بانك لبنان و المهجر در شتاب زیاد آن برای محاصره مالی مقاومت و اجرای این مجازات ها علیه حزب الله و اعضای آن متمركز است.
الامین افزود: برخی طرف های لبنانی هدف از این انفجار را ارسال یك « پیام قوی صوتی» برای بانك لبنان و المهجر و نه كشته شدن مردم خوانده اند.
وی اضافه كرد: آنها دلیل این نتیجه گیری خود را نحوه كار گذاشتن بمب و همزمانی انفجار با افطار دانسته و گفته اند كه در زمان انفجار كارمندان در بانك حضور نداشته اند و خیابان ها خلوت بوده است.
سردبیر روزنامه الاخبار نوشت: عده ای هم الاخبار را به زمینه سازی و تحریك برای تعرض به بانك ها و به طور مشخص منفجر كردن بانك لبنان و المهجر متهم و دلیل خود را هم ارتبط قوی روزنامه با حزب الله و انتقادهای آن از نحوه تعامل دولت و بانك های لبنان با قانون آمریكائی مجازات های مالی حزب الله اعلام كرده اند.
الامین خاطرنشان كرد: رفتارغیرحرفه ای در مواجهه با یك جنایت تروریستی و متهم كردن دیگران بدون دلیل و تنها براساس فرضیه ها، درها را به سوی گمانه زنی هایی می گشاید كه نتیجه آن افزایش بحران و نه آرام كردن اوضاع است.
وی تصریح كرد: حزب الله به خوبی می داند كه این قبیل جنایت ها به مصلحت آن نیست زیرا با این روش ها نمی توان جلوی اجرای قانون آمریكائی را گرفت.
سردبیر الاخبار نوشت: حزب الله همچنین می داند علت تن دادن برخی بانك های لبنان به اجرای قانون آمریكائی، خطاهائی است كه پیشتر مرتكب شده و آمریكائی ها هم به خوبی با نوع و حجم این خطاها آشنا هستند و از همین طریق از آنها باج خواهی و به آنها برای اجرای این قانون فشار وارد می كنند.
الامین افزود: در این مساله حزب الله مانند بقیه لبنانی هاست و حتی بیش از دیگران خواستار كشف حقیقت و بازداشت عاملان این انفجار و روشن شدن هویت ، مذهب و وابستگی های آنها است و به همین دلیل بر دستگاه های امنیتی تاكید خواهد كرد كه به سرعت تحقیقات را تكمیل و نتیجه را اعلام كنند و شاید حاضر باشد در این زمینه كمك هم بكند.
وی در ادامه مقاله به متهم كردن برخی رسانه ها به ویژه روزنامه الاخبار به تحریك عاملان این انفجاراشاره و تاكید كرد: همه می دانند مكانی كه بمب كارگذاشته شده ، یك خیابان فرعی و نزدیك روزنامه الاخبار است.
سردبیر روزنامه الاخبار خاطرنشان كرد: بیشتر كاركنان روزنامه از این خیابان تردد و خودروهای خود را در آن پارك می كنند و دیروز هم روز عادی كار بود و خطر همه كاركنان را تهدید می كرد و حتی به خودرو برخی از آنها خسارت هائی وارد شده است.
الامین تصریح كرد: مدعی نیستیم هدف این انفجار روزنامه الاخبار بوده اما نتایج تحقیقات می تواند شگفت انگیز باشد زیرا همه می دانند كه الاخبار همواره در معرض تهدید بوده است.
وی نوشت: همه می دانند روزنامه الاخبار از آغاز فعالیت خود به سیاست های ویرانگر گروه 14 مارس در لبنان پرداخته است و به همین دلیل ما را همواره به مشاركت در تحریك علیه نیروها و شخصیت ها این گروه متهم كرده اند.
سردبیر الاخبار در ادامه مقاله خود با بیان اینكه« نقد عملكرد بانك های لبنان تنها به دلیل اجرای قانون آمریكائی علیه حزب الله نبوده است»،افزود: مواضع روزنامه در خصوص سیاست ها و رسوائی های ناشی از فسادهای مالی بانك ها همواره موجب ناخرسندی آنها بوده است.
الامین تاكید كرد: نقد عملكرد بانك لبنان والمهجر درخصوص اجرای قانون آمریكائی یك نقد حرفه ای بوده و شامل همه كسانی است كه در تحقق اهداف قانون آمریكائی به ویژه محاصره مالی مقاومت دست داشته اند و این نقد ادامه خواهد یافت و هیچ عاملی نمی تواند مانع شود حتی اگر انفجار باشد.
وی خاطرنشان كرد: بررسی سیاست های بانك های لبنان به ویژه در پرونده مجازات های آمریكائی علیه مقاومت متوقف نمی شود حتی اگر بخواهند با وارد كردن اتهام دست داشتن در انفجارها، دهان ها را ببندند.
سردبیر الاخبار تصریح كرد: همه كسانی كه از نزدیك با امور لبنان و منطقه آشنا هستند می دانند، لبنان هفته های سختی را پیش روی دارد و این پیامد طبیعی تحولات در اطراف آن است.
الامین نوشت: رویاروئی دو محور اصلی در خصوص آینده منطقه تشدید شده است و تروریسم سیاسی ، رسانه ای ، امنیتی و اقتصادی ادامه دارد تا فضا را بر آزادگان در منطقه از جمله در لبنان تنگ كنند.
عصر دیروز و هنگام افطار صدای انفجاری مهیب در خیابان فرعی پشت شعبه بانك لبنان و المهجر در منطقه وردان در مركز بیروت شنیده شد كه براساس اعلام منابع رسمی دو زخمی برجای گذاشت.
محل انفجار نزدیك وزارت كشور و خانه وزیر كشور لبنان و همچنین روزنامه الاخبار است و خسارت های مالی زیادی برجای گذاشته است.
خبرگزاری ملی لبنان علت انفجار را كار گذاشته شدن بمب زیر یك خودرو،« نهاد المشنوق» وزیر كشورعلت را كارگذاشتن بمب در داخل یك كیف و ژنرال « ابراهیم بصبوص» مدیركل نیروهای امنیت داخلی(پلیس) علت را كار گذاشتن بمب داخل یك گلدان اعلام و تاكید كردند كه هدف بانك لبنان و المهجر بوده است.
مقامات قضائی و پلیس و رسانه های لبنانی هم وزن این بمب را از 4 تا 15 كیلو گرم اعلام كرده اند.
لبنانی ها همچون گذشته به دو دسته تقسیم شده و عده ای كه همپیمان آل سعود هستند انگشت اتهام را به سرعت و بدون تامل به سوی حزب الله نشانه رفته و در مقابل عده ای هم گفته اند كه دشمن صهیونیستی بیشترین نفع را از این انفجار می برد و خواستار بررسی سریع تحقیقات و اعلام نتایج شده اند.
خاورم ** 1324