پرنده شكاري رنگ اميزي برج هاي مراقبت فرودگاه ياسوج را متوقف كرد

ياسوج - ايرنا- روابط عمومي اداره كل محيط زيست كهگيلويه وبويراحمد اعلام كرد:توقف پروژه رنگ آميزي برج هاي مراقبت و دكل هاي فرودگاه ياسوج به خاطر وجود آشيانه و جوجه هاي يك پرنده شكاري اقدامي تحسين برانگيز است .

هادي سينايي روز يكشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا كار مدير و ساير عوامل فرودگاه ياسوج را اقدام قابل تقديري در راستاي كمك به حفظ گونه هاي محيط زيست دانست و گفت: اين پرنده نادر از نوع دليجه شكاري در فهرست گونه هاي جانوري در معرض انقراض قرار گرفته است.
مدير فرودگاه ياسوج نيز گفت: عوامل اجرايي فرودگاه ياسوج مشغول طرح رنگ آميزي برج هاي مراقبت بودند كه ديدند در يكي از اين برج ها با ارتفاع حدود 25 متري به لانه يك پرنده از نوع پرندگان شكاري با جوجه هاي زندگي مي كند.
علي محسنيان تصريح كرد: در ابتدا تصميم بر اين بود كه تنها رنگ آميزي همين يك مورد (برج) كه محل آشيانه اين پرنده بود به زمان ديگري موكول شود.
وي اظهار كرد: اما در ادامه و از آنجا كه مادر چهار جوجه اين پرنده شكاري از ترس و سر و صداهاي اطراف از سوي عوامل اجرايي امكان حضور در لانه اش نيز سخت و تا حدودي ناممكن شده بود تصميم بر توقف كامل پروژه تا زمان بزرگ شدن و ترك جوجه هاي اين پرنده از آشيانه گرفته شد.
وي افزود: بدون شك با رها كردن آشيانه از سوي مادر چهار جوجه نيز كه به تازگي سر از تخم بيرون اورده بودند،از بين مي رفتند.
محسنيان هدف از اين اقدام را در راستاي الگوسازي و حفاظت از محيط زيست بويژه گونه هاي نادر پرندگان شكاري اعلام كرد.
به گفته يكي از كارشناسان محيط زيست استان به نظر مي رسد اين پرنده از نوع پرندگان شكاري به نام دليجه كوچك از خانواده شاهين است.
مشخصات ظاهري اين پرنده، 28 تا 33 سانتي متر طول دارد و از خانواده شاهين است اما جثه اي كوچكتر و لاغرتر و بال هايش اندكي باريكتر و كوچكتر با رنگ روشن تر و بال زدن هاي سريع تر است.
اين پرنده نيز داراي زير تنه سفيد، سطح شكمي نخودي كمرنگ و زير گلو سفيد مايل به خاكستري است.
ناخن هاي اين پرنده سفيد است و به همين سبب در گذشته به آن دليجه ناخن سفيد نيز مي گفتند. اين پرنده، معمولا از حشرات در حال پرواز تغذيه مي كند و صداي اين پرنده جيغ مانند است.
زيستگاه اين پرنده در باغ هاي قديمي و دره هاي سنگي به سر برده و به صورت گروهي در سوراخ هاي ديوارها و شكاف صخره ها، همراه با كبوترها و گنجشك ها آشيانه سازي و توليد مثل مي كند. اين پرنده در ايران بويژه در فصل تابستان فراوان است.
از اين پرنده در بندر تركمن زياد است و در مناطقي از گيلان(رستم آباد)، فارس و در باغ هاي شهريار، نزديك تهران، توليد مثل مي كند كه حفاظت از توليد مثل اين پرنده بيش از پيش همكاري همگاني را مي طلبد.
3016/6162/ 6075