175 ميليارد و 62 ميليون ريال هفته گذشته در بورس خوزستان مبادله شد

اهواز - ايرنا - درمعاملات هفته گذشته بورس منطقه اي خوزستان، 123 ميليون و 449 هزار سهم، حق تقدم و اوراق به ارزش 175 ميليارد و 62 ميليون ريال مبادله شد.

به گزارش ايرنا به نقل از بورس منطقه اي خوزستان، اين تعداد سهام متعلق به 163 شركت بود كه 84 درصد اين معاملات مربوط به خريد سهام و 16 درصد مربوط به فروش سهام بوده است.
معاملات توسط 10 ايستگاه معاملاتي به انجام رسيد‌ و در مجموع براي 88 نفر كد سهامداري جديد ايجاد شد.
همچنين در پايان معاملات اين هفته سهام شركت هاي بيمه رازي، ماشين سازي اراك و ايران خودرو با بيشترين ارزش ريالي خريد و سهام شركت صنايع آذرآب، شركت ذوب آهن اصفهان و اسناد خزانه اسلامي با بيشترين ارزش ريالي فروش روبه‌رو بودند.
3004/ 6037