برنامه ريزي اوقات فراغت، اولويت دستگاه هاي فرهنگي كردستان

سنندج- ايرنا- اوقات فراغت دانش آموزان در فصل تابستان به عنوان فرصتي براي فراگيري مهارت ها و آموزش ها مختلف است و در صورتي كه برنامه ريزي ها براي غني سازي آن صورت نگيرد مي تواند به عنوان تهديدي براي آسيب رساندن به آنها باشد.

در استان كردستان دوره ها و كلاس هاي غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان هر ساله توسط دستگاه هاي مختلف برگزار مي شود و امسال نيز برنامه ريزي هاي لازم براي برگزاري اين دوره ها كه در واقع اوقات طلايي دانش آموزان براي آموزش و كسب مهارت است، انجام شده است.
در استان كردستان بيش از 268 هزار دانش آموز در مقاطع مختلف در حال تحصيل هستند، اين تعداد دانش آموز در فصل تابستان و پس از تعطيل شدن مدارس نيازمند برنامه ريزي و غني سازي اوقات فراغت هستند.
هرچند برخي از اين دانش آموزان در اين فصل به همراه خانواده هاي خود مشغول كار، فعاليت هاي ورزشي، سفر و تفريح هستند اما بخش زيادي از آنها در اين ايام داراي اوقات فراغت بوده و لازم است دستگاه هاي مختلف فرهنگي براي غني سازي اوقات فراغت آنها برنامه ريزي كنند و دانش آموزان را در اين ايام تنها نگذارند.
خبرگزاري ايرنا مركز سنندج براي بررسي بيشتر اين موضوع و ميزان توانمندي دستگاه ها براي غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان، ميزگردي تخصصي را با حضور كارشناسان و صاحبنظران اين حوزه برگزار كرد.
در اين ميزگرد حجت الاسلام مسعود محمدي مسوول امور فرهنگي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي كردستان، سهيلا شيخي مديركل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان كردستان، حجت الله نريماني معاون پرورشي و فرهنگي آموزش و پرورش كردستان و پرويز كريمي رييس اداره فرهنگي و هنري آموزش و پرورش كردستان حضور داشتند.
***دوري از موازي كاري دستگاه هاي مختلف و مديريت درست اوقات فراغت
مسوول امور فرهنگي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي كردستان در اين ميزگرد گفت: در اين ايام دستگاه هاي مختلفي دوره ها و كارگاه هاي آموزشي را براي غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان برگزار مي كنند، لازم است بين دستگاههاي مختلف هماهنگي ها صورت گيرد و از موازي كاري دستگاههاي مختلف جلوگيري شود و آموزش ها هدفمند شود.
حجت الاسلام مسعود محمدي افزود: سازمان تبليغات اسلامي كردستان امسال 45 پايگاه تخصصي را براي برگزاري دوره ها و كلاس هاي آموزشي دانش آموزان برپا مي كند و در اين دوره ها، رشته ها و حرفه هاي مختلفي به دانش آموزان آموزش داده مي شود.
وي اضافه كرد: دوره هاي سازمان تبليغات اسلامي از 20 تير شروع و تا اوايل شهريور تداوم خواهد داشت و دانش آموزان سنين 10 تا 20 سال مي توانند در اين دوره ها حضور پيدا كنند و در پايان گواهينامه مهارت دريافت كنند.
او اضافه كرد: در برنامه ريزي هاي اوقات فراغت، دانش آموزان بايد ابداع و نوآوري صورت گيرد تا دانش آموزان بتوانند از اين فرصت زماني، بيشترين استفاده را ببرند و غني سازي بايد در طول سال انجام شود.
وي اظهار كرد: لازم است يك دستگاه خاص متولي غني سازي اوقات فراغت باشد و دستگاه هاي مختلف به صورت تخصصي، برنامه ها و دوره هاي آموزشي را براي دانش آموزان برگزار كنند تا دوره هاي غني سازي اوقات فراغت خروجي بهتري داشته باشد.
حجت الاسلام مسعود محمدي افزود: از برخوردهاي شعاري در مورد دوره هاي اوقات فراغت جلوگيري شود و دستگاه خاصي براي نظارت بر عملكرد دوره هاي غني سازي اوقات فراغت تعيين شود.
مسوول امور فرهنگي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي كردستان گفت: آشنايي با فضاي مجازي و توجه بيشتر به مناطق حاشيه اي با توجه به آسيب زا بودن مناطق حاشيه اي بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد و در اين مناطق نيز دوره هاي مختف براي غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان برگزار شود.

**دستگاه هاي متولي امور فرهنگي هماهنگ عمل كنند
مديركل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان كردستان گفت: در اين ايام دستگاه هاي مختلفي براي غني سازي اوقات فراغت تلاش مي كنند اما بايد اين دستگاه ها با هم هماهنگ و هم جهت باشند و در راستاي اهداف مشترك عمل كنند.
سهيلا شيخي افزود: كانون پرورش فكري در طول سال به صورت مستمر دوره ها و كلاس هاي آموزشي را براي پركردن اوقات فراغت دانش آموزان گروه سني هفت تا 17 سال برگزار مي كند و در اين دوره ها مهارت هاي مورد علاقه دانش آموزان را آموزش مي دهند.
وي اضافه كرد: كانون ها خود را با ساعات فراغت دانش آموزان تطبيق مي دهند و اگر در هفته دانش آموزان نوبت صبح در مدارس باشند، كلاس هاي كانون در نوبت بعد از ظهر برگزار مي شود و در اين دوره ها دانش آموزان بر اساس استعدادهاي و علايق خود در دوره هاي كانون شركت مي كنند.
شيخي گفت: در فصل تابستان كه دانش آموزان اوقات فراغت بيشتري دارند، كلاس هاي كانون در دو نوبت صبح و عصر برگزار مي شود و كتابخانه هاي تخصصي كانون با بيش از 217 هزار جلد كتاب در حوزه كودكان و نوجوانان در اختيار آنها قرار مي گيرد.
وي اظهار كرد: لازم است ساير دستگاه هاي متولي امور فرهنگي در برگزاري كلاس ها و دوره هاي آموزشي با هم همسو باشند و شناسايي استعدادهاي دانش آموزان را به عنوان يك هدف اصلي دنبال كنند.
معاون پرورشي و فرهنگي آموزش و پرورش كردستان نيز گفت: آموزش و پرورش برنامه هاي غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان را در راستاي كمك به تقويت بنيه علمي و مهارتي دانش آموزان انجام مي دهد.
حجت الله نريماني افزود: آموزش و پرورش سعي مي كند برنامه هاي اوقات فراغت دانش آموزان را با همكاري ساير دستگاه ها از جمله سازمان تبليغات اسلامي در حوزه آموزه هاي ديني و قرآني و سازمان فني و حرفه اي در حوزه مهارت هاي فني برگزار كند.
وي اضافه كرد: در طول سال آموزش و پرورش كلاس ها و دوره هاي مختلفي را براي دانش آموزان با حضور صاحبنظران و علماي ديني براي پاسخگويي به مسايل ديني برگزار مي كند و اين كلاس ها با استقبال خوب دانش آموزان مواجه بوده است.

***اوقات فراغت دانش آموزان هم تهديد است هم فرصت
بسياري از خانواده ها در فصل تابستان به دليل مسايل كاري و شغلي خود بويژه خانواده هايي كه پدر و مادر هر دو شاغل باشند نمي تواند، زمان بيشتري را با بچه هاي خود بگذرانند و دانش آموزان بايد مدتي را در خانه تنها بمانند و يا در دوره ها و كلاس هاي آموزشي و مهارتي طي كنند.
با توجه به هجمه هاي رسانه اي و گسترش رسانه هاي مجازي در بين اين قشر مانند ساير اقشار جامعه اين اوقات فراغت مي تواند هم فرصت باشد و هم تهديد و به همين خاطر بايد مسوولان امر براي اين موضوع چاره انديشي كنند.
معاون پرورشي و فرهنگي آموزش و پرورش كردستان گفت: آموزش و پرورش استان سال گذشته توانست از بين دانش آموزان در قالب كلاس ها و دوره هاي تابستاني بيش از 88 هزار نفر را تحت پوشش قرار دهد و اين تعداد در واقع يك سوم تمام دانش آموزان اين استان است.
نريماني افزود: امسال نيز آموزش و پرورش كردستان براي جذب دانش آموزان و شركت آنها در دوره هاي غني سازي اوقات فراغت، 31 كانون، 78 مجتمع آموزشي، 18 اردوگاه و 10 مركز دارالقرآن را تجهيز كرده و در اين مراكز در 108 رشته مختلف به دانش آموزان آموزش هاي لازم داده مي شود.
وي اضافه كرد: لازم است دستگاه هاي مختلف متولي امور فرهنگي تعريف مشتركي از دوره هاي غني سازي اوقات فرغت داشته باشند و خانواده ها نيز همسو با برنامه هاي غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان عمل كنند.
رييس اداره فرهنگي آموزش و پرورش كردستان نيز گفت: اين استان سال گذشته در زمينه غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان جزو شش استان برتر كشور بود و آموزش و پرورش كردستان نيز از دستگاه هاي موفق در اين زمينه بوده است.
پرويز كريمي افزود: آموزش و پرورش از اين قابليت برخوردار است در صورتي كه دانش آموزان و اولياي آنها درخواست داير شدن رشته هاي جديدي داشته باشند، زمينه را براي راه اندازي اين رشته ها فراهم كنند.
وي اضافه كرد: متاسفانه در كشورمان براي شناسايي استعدادهاي دانش آموزان امكانات سخت افزاري و نرم افزاري وجود ندارد و دانش آموزان بايد طي مراحل مختلف آموزشي، استعداد سنجي شوند و سپس با راهنمايي هاي مربيان و اولياي خود در رشته خاصي فعاليت خود را ادامه دهند.
وي اظهار كرد: اگر ما بتوانيم در دوره هاي غني سازي اوقات فراغت، استعدادهاي دانش آموزان در زمينه هاي مختلف را شناسايي كنيم، مي توان به درستي گفت كه اين دوره ها مفيد واقع شدند.
مديركل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان كردستان هم گفت: كانون ها نيز در اين مدت فعاليت هاي خود را در 40 رشته مختلف مانند سفالي گري، نقاشي، خوشنويسي، قصه گويي و غيره برگزار مي كنند و هم اكنون بيش از 28 هزار دانش آموز در كانون ها استان عضو هستند.
مسوول امور فرهنگي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي كردستان نيز گفت: اين سازمان نيز برنامه ها و كلاس هاي خود را بر اساس نيازسنجي ها دانش آموزان در پايگاه تخصصي و در رشته هاي مختلف قرآني از جمله روانخواني و روخواني قرآن كريم، احكام فقه شافعي و جعفري، تببين شعار سال، مهارت هاي وبلاك نويسي و غيره برگزار مي كند.
حجت الاسلام محمدي افزود: در پايان اين دوره ها از شركت كنندگان آزمون پايان دوره و كسب مهارت گرفته مي شود و به كساني كه بتوانند در اين آزمون ها نمره قبولي دريافت كنند، گواهينامه مهارت داده مي شود.
با توجه به گفته هاي مسئولان در اين ميزگرد، در استان كردستان برنامه ريزي لازم براي غني سازي اوقات فراغت در سال جاري انجام شده و طبق بررسي آمارها بيش نيمي از دانش آموزان استان در دوره ها و كلاس هاي تابستاني حضور دارند.
لازم است با استفاده از نظرات صاحب نظران و كارشناسان، در سال هاي آتي براي پوشش حداكثري دانش آموزان بويژه مناطق حاشيه اي شهرها در دوره هاي غني سازي اوقات فراغت راهكارهاي مناسبي جستجو شود و دستگاهي خاص براي نظارت بر برنامه هاي غني سازي اوقات فراغت دستگاه هاي متولي اين امر تعيين گردد.
3020/7348