ایستگاههای تقلیل فشار گاز خراسان جنوبی به 14 مورد افزایش می یابد

بیرجند- ایرنا - مدیر عامل شركت گاز خراسان جنوبی از افزایش تعداد ایستگاه های تقلیل فشار گاز متصل به شبكه دیسپچینگ ملی گاز ایران به 14 ایستگاه تا پایان سال 95 در استان خبر داد.

به گزارش روز شنبه روابط عمومی شركت گاز خراسان جنوبی، فرشید دشتی گفت: هم اكنون داده های 12 ایستگاه تقلیل فشار از طریق زیرساخت های مخابراتی در اختیار واحدهای مختلف ذیربط در سطح شركت گاز استان و شركت ملی گاز ایران قـرار می گیرد و تا پایان سالجاری دو ایستگاه دیگر به سامانه دیسپچینگ متصل خواهند شد.
وی بیان كرد: این سامانه ایستگاه های تقلیل فشار گاز منشعب از خطوط انتقال گاز، منطبق با آخرین دستورالعمل های شركت ملی گاز و خصوصیات و استانداردهای مدیریت در حوزه دیسپچینگ و مانیتورینگ طراحی و اجرا شده است.
وی اظهار كرد: نظارت دقیق تر بر نحوه توزیع و مصرف گاز طبیعی و اطمینان از ایجاد پایداری فشار گاز تحویلی در هریك از ایستگاههای مربوط از سوی شركت انتقال گاز ایران ، از ویژگی های بارز و برجسته این سامانه است.
وی اضافه كرد: اندازه گیری صحیح گاز طبیعی، كنترل و مانیتورینگ فشار گاز تحویلی در ایستگاههای مربوطه و همچنین به روز رسانی زیر ساخت های شبكه گازرسانی از سایر اهداف مهم راه اندازی این سامانه هاست.
دشتی یادآور شد: با اجرای این سامانه و تولید یك بانك اطلاعاتی مستقل و قابل اطمینان از داده های اندازه گیری شده در ایستگاه های منشعب از خطوط انتقال گاز استان ، می توان علاوه بر حصول اطمینان از پایداری و استمرار جریان گاز در طول سال و مدیریت شرایط تامین گاز طبیعی در زمان بحران، در هزینه های كشیك زمستانی ؛ نیروی انسانی ، سركشی به ایستگاه ها توسط كاركنان و هزینه های ناشی از اندازه گیری نادرست گاز طبیعی صرفه جویی می شود .
تعداد مشتركان گاز خراسان جنوبی 178هزار مشترك است و هم اكنون 17شهر و 132روستای استان از نعمت گاز برخوردارند.
در حال حاضر 88.5 درصد جمعیت شهری و 26درصد جمعیت روستایی خراسان جنوبی به استفاده از گاز دسترسی دارند.
2047/7557/

سرخط اخبار استان‌ها