قانون هميشه مشكلات خشونت خانوادگي را حل نمي كند

تهران- ايرنا- عضو هيات علمي پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي گفت: قانون هميشه مشكلات مربوط به خشونت خانوادگي را رفع نمي كند بلكه بانوان بايستي بيشتر نسبت به حقوق خودشان آگاه باشند.

ماهرو غديري روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاراجتماعي ايرنا با بيان اينكه درخشونت خانوادگي عليه همسران كه بسيار اتفاق مي افتد بايد زنان بيشتر آگاهي نسبت به حقوق شان داشته باشند اظهاركرد: ارتقا سطح آگاهي زنان از حقوق شهروندي خود موجب مي شود تا كمتر با خشونت همسرانشان مواجه شوند.
وي افزود: بايد تلاش شود كساني كه قرباني خشونت هستند به خاطر ندانستن مهارت هاي فردي و اجتماعي، از خشونت رنج نبرند بلكه با داشتن مهارت ها و آموزش هاي لازم، نسبت به احقاق حقوق خود اقدام كند.
وي با بيان به اينكه برخي مواقع افرادي كه ازحق خودشان مطلع نيستند، حركت هايي انجام مي دهند كه مرتكب خشونت مي شوند، ادامه داد: در حوزه خشونت خانوادگي بايد تا جايي كه مي توانيم آموزش هاي لازم به مردم داده شود و كنترل خاصي بر روي اين موضوع انجام شود.
غديري گفت: بايد تلاش كنيم مهارت هاي فردي و اجتماعي آموزش داده شود تا سهم افراد به ويژه زنان را در قرباني شدن در موضوع خشونت پايين آورده شود.
وي خاطرنشان كرد: بايد برخوردهاي جدي با موضوع خشونت خانگي انجام شود چرا كه زنان و كودكان آسيب پذيرتر از مردان در بحث خشونت خانگي هستند و هميشه با مشكلات جدي تر در زمان خشونت رو به رو مي شوند.
عضو هيات علمي پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي، بالاترين ميزان قتل ها را در اثر خشونت خانوادگي دانست و گفت: درست است كه اين موضوع كنترل مي شود اما چاره واقعي كار نيست بلكه بايد آموزشهاي لازم به زنان و كودكان داده شود.
وي با بيان اينكه خشونت خانگي معمولا بين همسران بيشترروي مي دهد، ادامه داد: در برخي مواقع درموضوع خشونت افراط وتفريطي انجام مي شود كه قابل قبول نيست كه به عنوان نمونه درجريان خشونت عليه يك زن مشهدي و فرزندش ، اگرچه اين بانوي مشهدي به مراجع قضايي براي مطرح كردن مشكلش مراجعه كرده بود، اما بهترين نظري كه براي وي داده بودند اين بوده كه به خانه اش بازگردد، اما اين گونه اقدامات قابل پذيرش نيست.
غديري افزود: بايد علاوه بر ارائه آموزش ها و مهارت هاي فردي و اجتماعي به زنان و كودكان، آنان را نسبت به حق قانوني شان آگاه كرد تا بيشتر از اين قرباني خشونت نشوند.
اجتمام(4)**7268**1724