سرمايه گذاري 35 هزار ميليارد ريالي در بنادر كشور

نوشهر- ايرنا - معاون امور بندري سازمان بنادر و دريانوردي از سرمايه گذاري حدود 35 هزار ميليارد ريالي با همكاري بخش خصوصي در بنادر كشور در سال گذشته خبرداد .

جليل اسلامي روز سه شنبه در آئين معارفه مديركل بنادر و دريانوردي استان مازندران در منطقه ويژه اقتصادي نوشهر گفت : تحولات خوبي طي دو سال گذشته در حوزه سرمايه گذاري با مشاركت بخش خصوصي دربنادر كشور بوجود آمده كه چنين تحولي زمينه ساز رونق تجاري و افزايش تخليه و بارگيري كالاها در بنادر شده است .
وي برون سپاري برخي از خدمات را يكي از ماموريت هاي سازمان بنادر و دريانوردي در كشور بيان كرد و ادامه داد : درسايه چنين اقداماتي سعي شده تا همه سرمايه گذاران درقالب فراخوان و مذاكره بتوانند در بنادر سرمايه گذاري كنند و دراين حوزه هيچگونه محدوديتي وجود ندارد.
معاون اموربندري سازمان بنادر و دريانوردي گفت : با وجود آنكه تحريم هاي ظالمانه سال هاي گذشته اثرات نامطلوبي بر فرآيند عملكرد بنادر برجاي گذاشت منتهي چنين اتفاق تلخي در حقيقت فرصتي مغتنم براي بازبيني ظرفيت ها با هدف بهره وري بهتر از ظرفيت ها و فرصت هاي موجود در بخش افزايش رونق تجاري در بنادر بود.
اسلامي با بيان اينكه حدود 90 درصد تجارت از طريق ناوگان حمل و نقل دريايي در دنيا انجام مي گيرد ، افزود : امروز يكي از اهداف مهم سازمان بنادر و دريانوردي توسعه و تقويت زيرساخت هاي تجاري ، افزايش ظرفيت واقعي حمل و نقل بويژه شقوق ترانزيتي و كانيتري است.
وي اظهارداشت : اكنون ظرفيت تجاري بنادر كشور حدود 210 ميليون تن است درحالي كه از ميزان ظرفيت حدود 160 ميليون تن عملياتي مي شود و اين نشانه آن است كه بايد در حوزه افزايش شقوق ترانزيتي و كانتينري تلاش هاي بيشتري صورت گيرد.
اسلامي همچنين موقعيت مكاني بندر نوشهر را از لحاظ واقع شدن در حوزه شهري بسيار نامطلوب دانست و ساخت راه اختصاصي، تامين زمين هاي اراضي پسكرانه اي و حمايت همه جانبه مسئولان نهادهاي ذيربط را راهكاري مناسب براي برون رفت از مشكلات ترافيكي و شتاب بخشي در تخليه و بارگيري كالا دراين بندر ذكركرد.
معاون امور بندري سازمان بنادر ودريا نوردي در اين آئين سياوش رضواني گيل كلايي را به عنوان مدير كل جديد بنادر و دريانوري مازندران معرفي و از زحمات منوچهر تاتينا مديركل سابق اين بنادر قدرداني كرد.
7078 /1602/1899