راه‌اندازي دفتر مشترك همكاري‌هاي علمي و فناوري ايران و روسيه

تهران - ايرنا - رئيس دانشگاه شهيد بهشتي، از برنامه‌ريزي براي راه‌اندازي دفتر مشترك همكاري‌هاي علمي و فناوري بين ايران و روسيه خبر داد.

به گزارش ايرنا، محمدمهدي طهرانچي در خصوص سفر اخير به روسيه گفت: اين سفر براي برگزاري سومين كميسيون عالي همكاري‌هاي علمي و فناوري دو كشور بود.
وي افزود: دستاورهاي كميسيون‌هاي گذشته مرور شد و برنامه‌ريزي براي اقدامات آينده نيز صورت گرفت؛ در سال گذشته اولين نشست روساي دانشگاه‌هاي دو كشور را برگزار كرديم و در اين كميسيون برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي برگزاري دومين نشست مشترك روساي دانشگاه‌هاي ايران و روسيه به ميزباني تهران در مهر امسال انجام شد.
رئيس دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به دستاوردهاي اين سفر گفت: برنامه‌ريزي براي راه‌ اندازي دفتر مشترك همكاري‌هاي علمي و فناوري دو كشور يكي از مهمترين نتايج تشكيل جلسه كارگروه دانشگاه بود.
طهرانچي افزود: مقرر شد براي ارتباط بيشتر دانشگاه‌هاي ايران و روسيه در زمينه انجام پروژه‌هاي مشترك، رئيس دانشگاه ايالتي مسكو و رئيس دانشگاه شهيدبهشتي پيگيري‌ها و حمايت‌هاي لازم را انجام دهند.

** بررسي زمينه‌هاي همكاري بين دانشگاه تهران و دانشگاه‌هاي آلمان
در بازديد رئيس دانشگاه تهران از دو دانشگاه آلماني، زمينه‌هاي همكاري بين دانشگاه تهران و دانشگاه‌هاي آلمان بررسي شد.
به گزارش روابط‌عمومي دانشگاه تهران، محمود نيلي احمدآبادي رئيس دانشگاه تهران از دو دانشگاه لايپزيگ و درسدن بازديد و زمينه‌هاي همكاري مشترك را بررسي كرد.
در اين ديدار رئيس دانشگاه تهران و هيأت همراه پس از گفت‌ وگو با پروفسور «بيت اي شاكينگ» (Prof. Beate A. Schucking) رئيس دانشگاه لايپزيگ و معاونان اين دانشگاه در زمينه‌هاي مختلف همكاري علمي بويژه در زمينه‌هاي علوم انساني به توافق رسيدند.
زمينه‌هاي ديگر همكاري با دانشگاه مذكور، شرق‌شناسي و نيز ارتقاي زبان و ادبيات آلماني در دانشگاه تهران با همكاري دانشگاه مذكور بود.
همچنين رشته‌هاي پزشكي و دامپزشكي، بيولوژي، بيوشيمي و بيوفيزيك، ديابت، از جمله زمينه‌هاي مورد علاقه دانشگاه لايپزيگ براي همكاري با دانشگاه تهران اعلام شد.
پس از گفت‌ وگو با رئيس دانشگاه لايپزيگ، هيأت دانشگاه تهران از بخش‌هاي مختلف دانشگاه آلماني از جمله بخش علوم انساني ديجيتال بازديد كردند.
در ادامه اين بازديد، رئيس دانشگاه تهران، و دكتر قهرماني معاون بين‌الملل دانشگاه، با پروفسور هانس مولر اشتاين هاگن (Prof. Hans Muller-Steinhagen) رئيس دانشگاه فني درسدن، و معاونان پژوهشي، آموزشي و بين‌المللي دانشگاه مذكور ملاقات كردند.
در اين ديدار يادداشت تفاهم همكاري نيز بين اين دو دانشگاه به امضا رسيد. همچنين مقرر شد دانشگاه تهران با مراكز تحقيقاتي و آزمايشگاهي معروف آلمان نظير هومبولت، ماكس پلانك و غيره همكاري كند؛ زمينه‌هاي مورد توافق همكاري آب، حمل ونقل، مواد، انرژي و ديگر رشته‌هاي فني بود.
همچنين دو طرف موافقت كردند كه موضوع اعزام 10 دانشجوي دكتري را كه در پروژه‌هاي مشترك فعاليت ‌مي‌كنند بصورت ساليانه با نظارت استادان تبادل كنند.
فراهنگ ** 9187 ** 1071