مسائل در عصر توسعه پایدار تنها با مشاركت جهانی حل می شود

تهران- ایرنا- مشاور ویژه دبیر كل سازمان ملل متحد گفت: در عصر توسعه پایدار مسائل و مشكلات موجود به تنهایی قابل حل نیست و تنها با مشاركت جهانی رفع می شود.

به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، جفری ساكس روز دوشنبه در سخنرانی خود در خصوص اهداف توسعه پایدار در دانشگاه صنعتی امیركبیر گفت: امروز در جهان با مسائل مهمی روبرو هستیم كه از جمله آنها می توان به بحران آب، جنگل زدایی، مصرف انرژی، افزایش جمعیت و غیره اشاره كرد و همگان در برابر این مسایل مسوول هستند.
مشاور ویژه دبیر كل سازمان ملل متحد ادامه داد: توسعه پایدار یك مفهوم جامع است كه دامنه آن از فلسفه و سنت ها گرفته تا فناوری های جدید، گسترده شده است و در تالیف اهداف جهانی توسعه پایدار تاثیر دارند.
ساكس با اشاره به اهداف توسعه هزاره مبنی بر كاهش فقر جهانی گفت: نمودار فقر در جهان اكنون رو به كاهش است و اولین هدف توسعه پایدار این است كه جهان بدون فقر داشته باشیم و میزان فقر در سال 2030 میلادی نزدیك به صفر باشد.
وی از بین بردن نابرابری های اجتماعی، نابرابری های جنسیتی، برقراری صلح و عدالت را از اهداف توسعه پایدار عنوان كرد.
ساكس همچنین به ایجاد شهرها و اجتماع های پایدار به عنوان بخش دیگری از اهداف توسعه پایدار در زمینه محیط زیست اشاره كرد و گفت: باید در برابر تولید و مصرف، تغییرات اقلیمی، محافظت از اقیانوس ها و دریاها مسئول باشیم.
وی مشاركت جهانی را از دیگر اهداف توسعه پایدار برشمرد و تاكید كرد: دستیابی به اهداف توسعه پایدار تنها با مشاركت جهانی امكان پذیر است.
این عضو هیات علمی دانشگاه كلمبیا در خصوص گرمایش زمین نیز گفت: زمین در سال 2015 گرم ترین زمان خود را سپری كرد و ماه های آن نیز در قیاس با سال های گذشته گرمتر بود.
ساكس گفت: این گرمایش پیامدهای مختلف زیادی برای جهان دارد كه از جمله آنها می توان به سیل های شدید، خشكسالی، خطرات ناحیه ای و طوفان های شدید و بروز طوفان های شن و خاك در ایران كه ناشی از كشورهای همسایه این كشور است، اشاره كرد.
وی تاكید كرد: درصورت ادامه روند گرمایش زمین و درصورتی كه دمای زمین چهار تا شش درجه گرمتر شود، با یك فاجعه جهانی روبرو خواهیم شد.
علمی**2038**2017