مقام مسئول: 2 تریلیون ریال سرمایه گذاری خارجی در فرابورس جذب شد

تهران- ایرنا- مدیر عامل فرابورس از جذب دو تریلیون ریال سرمایه گذاری خارجی در این بازار از ابتدای سال جاری تاكنون خبر داد كه با مجموع سرمایه گذاری جذب شده در فرابورس در سال گذشته برابری می كند.

امیر هامونی امروز (دوشنبه) در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی افزود: این سرمایه گذاری ها از طریق صندوق های سرمایه گذاری و یا حضور مستقیم خارجی ها در كشور اتفاق افتاده است كه به خرید سهام یا اوراق مبادرت كرده اند.
این مقام مسئول یكی از مسائل مهم در ورود خارجی ها و بحث مالكیت را استفاده از ابزارهای بدهی و بازار بدهی عنوان كرد.
وی بیان داشت: امروز شاهد ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار بورس كشور و استقبال شان از این بازار از طریق اسناد خزانه اسلامی هستیم كه به طور عمده در شركت هایی كه نیاز به تغییر ساختار اساسی دارند، وارد شده اند.
هامونی تصریح كرد: ورود سرمایه گذاران خارجی با بازنگری در روش ها، بهبود فرآیندها و ارتقای فناوری ها و دانش انجام كار همراه شده است كه مطلوب كشور بوده و شرایط امیدبخشی را نوید می دهد.
به گفته وی ، تداوم این روند منجر به ارتقای بهره وری شركت ها، كاهش هزینه ها و بهای تمام شده تولید كالاها و خدمات و در نتیجه ارتقای بهره وری خواهد شد.
مدیرعامل فرابورس خاطرنشان كرد: فرابورس ایران از آمادگی كامل برای انجام اقدام های مقتضی برای ورود سرمایه گذاران خارجی در حوزه بازار بدهی و اسناد خزانه اسلامی برخوردار است.
به گفته هامونی، دولت بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی و صكوك اجاره را ضمانت كرده است و با توجه به اینكه سرمایه گذاران خارجی یك ریسك اعتباری و رتبه بندی اعتباری برای دولت ایران قائل هستند، اما با تضمین این اسناد و اوراق دیگر نیازی به بررسی اوراق ذكر شده ندارند و در نتیجه فرآیند حضورشان در فرابورس كوتاه می شود.
وی تصریح كرد: از ابتدای امسال تاكنون دو تریلیون ریال سرمایه گذاری خارجی در بازار پایه فرابورس انجام شده كه از این نظر با مجموع سرمایه گذاری صورت گرفته در سال گذشته برابری می كند.
اقتصام ** 3065 **1561